Tort z rudzikiem i konferencja obrączkarzy. Jubileusz Akcji Bałtyckiej

uczestnicy Konferencji

Burzliwa dyskusja o etycznych aspektach obrączkowania ptaków, sentymentalna wycieczka do rezerwatu „Ptasi Raj”, a nawet tort z rudzikiem. Podczas konferencji naukowej „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, która odbyła się 28-29 listopada w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, Akcja Bałtycka świętowała jubileusz 55-lecia.

W najważniejszym święcie krajowych obrączkarzy oraz najważniejszym wydarzeniu ornitologicznym ostatnich lat udział wzięło blisko sto osób reprezentujących kilka pokoleń akcjonariuszy. Organizatorami konferencji były Fundacja Akcja Bałtycka i Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencję otworzyli Katarzyna Rosińska – prezes Fundacji AB oraz Jarosław Nowakowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego AB. Pierwszy wykład „Historia obrączkowania ptaków i Akcji Bałtyckiej” wygłosił nie kto inny jak ojciec Akcji – prof. Przemysław Busse, który już na samym początku został przywitany przez uczestników gromką owacją na stojąco. Profesor w sentymentalny, ale także humorystyczny sposób opowiedział o tradycji, ale też o szansach na przyszłość. Wspominał ornitologów oraz wyjątkowe ptaki, które zapadły mu w pamięć. „Zachowajmy w pamięci osoby które już odeszły i zachowajmy poczucie, że jesteśmy częścią dużej, zmieniającej się, wspólnej rodziny Akcji Bałtyckiej.”

Kolejnymi wystąpieniami były referaty o historii badań nad wędrówkami ptaków oraz wynikach 27 lat obrączkowania ptaków na obozie ornitologicznym Jeziorsko. Dr Wojciech Kania podkreślał wartość obrączkowania ptaków, jako wciąż metody najmniej inwazyjnej, najmniej obciążającej ptaka i taniej, coraz ważniejszej dla badań ekologicznych i behawioralnych, a wciąż jeszcze nie do końca wykorzystywanej. Mówiono też o tym, dlaczego warto obrączkować jerzyki i jakie czynniki wpływają na wybór miejsc noclegowych u zimujących dziuplaków.

Kolejne tematy to nowoczesne metody badania wędrówek ptaków, m.in. wykorzystanie geolokatorów i loggerów GPS w badaniu migracji polskiej populacji dubelta. O krótko i daleko dystansowych przemieszczeniach krzyżówki badanych za pomocą logerów GPS-GSM opowiadał prof. dr hab. Włodzimierz Meissner. Dr hab. Magdalena Remisiewicz podsumowała badania w referacie „Akcja Bałtycka – metody wczoraj, dziś i jutro”.

Największe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził wykład regionalnego konserwatora przyrody RDOŚ Gdańsk Joanny Jarosik „Prawne aspekty obrączkowania ptaków, teoria a praktyka”. Wywołał burzliwą dyskusję dotyczącą etyki obrączkowania i jego prawnych obwarowań.

Ornitolodzy dyskutowali także o przyszłości krajowego obrączkarstwa oraz o potrzebie tworzenia jednej pełnej bazy gromadzącej informacje nie tylko o obrączkowaniu, ale o wszelkich pomiarach. Jeden z uczestników argumentował, iż tylko działając wspólnie w ramach różnych akcji i projektów obrączkarskich, mamy szansę na naprawdę duży i wartościowy wkład w badanie nie tylko ptaków podczas wędrówek, ale także w trakcie sezonu lęgowego.

Wieczór uczestnicy spędzili na świętowaniu jubileuszu 55-lecia, był szampan i tort, na którym nie zabrakło rudzika – symbolu AB, siedzącego na wadze do ważenie ptaków, przewodnika do oznaczania wieku i płci ptaków, zeszytu obrączkarskiego, wężyka z numerycznymi obrączkami, woreczka na ptaki i linijki do pomiarów, czyli wszystkiego, co jest nieodłącznym elementem pracy każdego obrączkarza i punktu badania wędrówek ptaków. Przemowę urodzinową wygłosił prof Przemysław Busse.

Ostatnim punktem programu, była zorganizowana w niedzielę sentymentalna wycieczka do rezerwatu „Ptasi Raj”, miejsca gdzie stanął pierwszy obóz obrączkowania ptaków na polskim wybrzeżu.

Przez 55 lat trwania Akcji Bałtyckiej w jej pracach brało udział blisko 3 tys. osób.

ecoPress był patronem medialnym konferencji.