Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Krynicy Zdrój 22-24.03.2013

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce” prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Jak piszą organizatorzy „Celem konferencji jest szeroka wymiana doświadczeń na temat czynnych metod ochrony nietoperzy, realizowanych przez różne podmioty, w odniesieniu do różnych gatunków tych zwierząt. W trakcie obrad zaprezentowane zostaną wykonywane w ostatnim czasie działania ochronne na rzecz nietoperzy, ich ocena skuteczności, aktualny stan wiedzy na temat poszczególnych gatunków, odbędzie się także dyskusja i wymiana opinii. W szczególności organizatorzy, chcą przedstawić działania realizowane w ramach projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce”.

Program konferencji:

22 marca (piątek)

 

 • 17:00  -19,00 – Rejestracja uczestników (sala konferencyjna)
 • 17:00 – 18:00 – Pokaz slajdów autorstwa Łukasza Płoskonia, pt. Projekt” Ochrona podkowca małego w Polsce” w fotografii (sala konferencyjna)
 • 18:30 – 19:30 – Kolacja (stołówka Gaja)

 

 

23 marca (sobota)

 

 • 7:00 – 8:00-Śniadanie (stołówka Gaja)
 • 8:30 – 12:00 Sesja terenowa – W programie wyjazdu przewidziana jest prezentacja konkretnych działań ochronnych realizowanych w ramach projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce”- (remont pokrycia dachu, przystanek szlak podkowca).
 • 12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

 

12:30 Sesja I (sala konferencyjna)

 

 • 12.30-12.50 Rafał Szkudlarek i inni. – Projekt ochrony podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) w Polsce
 • 12.50-13.10 Anna Bator i inni. – Wyniki monitoringu liczebności podkowca małego Rhinolophus hipposideros w schronieniach letnich w Polsce
 • 13.10-13.20 Krzysztof Piksa i inni. – Wyniki inwentaryzacji i monitoringu zimowego podkowca małego w Polsce
 • 13.20-13.40 Andrzej Wegiel i inni – Telemetria podkowca małego w otoczeniu kolonii rozrodczej na strychu Klasztoru w Szczyrzycu
 • 13.40-14.00 Jolanta Węgiel i inni. – Promocja projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce”
 • Obiad 14.00 – 15.10

15.10 Sesja II

 • 15.10-15.30 Grzegorz Leśiński&Adam Olszewski – Skład gatunkowy i zmiany liczby nietoperzy w największym zimowisku w środkowej Polsce w latach 2008-2012
 • 15.30-15.50 Agata Rozik i inni. – Chiropterofauna rezerwatu Skamieniałe Miasto
 • 15.50-16.10 Bronisław Wołoszyn&Dumitru Muratiu – Bioróżnorodność wirtualna versus realna. Badany przypadek: Rhinolophidae w Karpatach
 • 16.10-16.30

16.30 Sesja III

 

 • 16.30-16.50 Alek Rachwald i inni.-  Inwentaryzacja nietoperzy na dużym obszarze w północno-wschodniej Polsce jako rezultat badań do celów oceny oddziaływania środowiskowego
 • 16.50-17.10 Katarzyna Janik i inni. – Małe antropogeniczne zimowiska nietoperzy w województwie świętokrzyskim
 • 17.10-17.30 Ksenia Kravchenko i inni. – Metodyka inwentaryzacji i monitoringu letnich populacji nietoperzy z użyciem ultra-cienkich sieci
 • Przerwa 17.30 -18.00
 • 18.00 Sesja IV
 • 18.00 – 18.20 Joanna Furmankiewicz i inni. Największe zimowiska nietoperzy na Dolnym Śląsku – nowe stanowiska i wieloletnie zmiany liczebności zimujących populacji
 • 18.20-18.40 Martin Ceľuch i inni. –  Conservation of bats in buildings in Slovakia
 • 18.40-19.00 Grzegorz Kłys – Wybrane aspekty hibernacji podkowca małego Rhinolophus hiposideros
 • Przerwa 19.00 – 19.30

 

19.30 Sesja V

 • 19.30-19.50 Jan Cichocki&Dariusz Łupicki – Czy można ochronić nietoperze przed kolizjami z pojazdami?
 • 19.50-20.10 Grzegorz Gołębniak-  Budowa dróg w Polsce a ochrona nietoperzy
 • 20.10-20.30 Tomasz Kokurewicz – Ochrona nietoperzy w obszarze Natura 2000 „Nietoperek” z perspektywy 20 lat doświadczeń
 • 20.40 Uroczysta kolacja

24 marca Niedziela

 

 

 • 7.00 – 8.30 śniadanie
 • 8.30  Sesja posterowa VI
 • 10.30  Sesja VII
 •  
 • 10.30-10.50 Joanna Furmankiewicz i inni. – Wpływ ultradźwięków o wysokiej mocy na aktywność nietoperzy – możliwości ochrony nietoperzy na farmach wiatrowych
 • 10.50-11.10 Iwona Goottfreid i inni. – Jaki rodzaj lasów preferują mopki Barbastella barbastellus w okresie rozrodu?
 • 11.10-11.30 Aneta Zapart i inni.- Wykorzystanie siedlisk przez nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w północnej Polsce w okresie ciąży i laktacji
 • Przerwa 11.30-11.50

11.50 Sesja VIII

 

 • 11.50-12.10 Mateusz Ciechanowski – Preferencje siedliskowe nietoperzy w mozaikowych krajobrazach Pojezierza Pomorskiego i Pobrzeża Bałtyku
 • 12.10-12.30 Robert Mysłajek&Korenliusz Kurek –  Przywiązanie nietoperzy do kryjówek zimowych i letnich oraz miejsc rojenia – implikacje dla ochrony
 • 12.30-12.50 Tomasz Postawa i inni. – Zmienność wielkości czaszki dwóch gatunków gacków (Plecotus auritus i P. austriacus) w strefie styku: efekt reguły Bergmanna czy konkurencji?

 

Oficjalne zakończenie konferencji

13.00 Obiad

Źródło: http://www.podkowiec.pronatura.org.pl/ue/

fot. Ł. Misiuna