III Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

Zimowe spisy nietoperzy wykonywane są przez chiropterologów w większości regionów w Polsce od lat. W województwie świętokrzyskim tego rodzaju badania prowadzone są z różną systematycznością i na różnych terenach od początku lat 90. Liczenia te wykonywano przede wszystkim w jaskiniach i kamieniołomach. Dopiero po raz trzeci systematycznie liczone są natomiast nietoperze zimujące w Górach Świętokrzyskich w kryjówkach stworzonych przez człowieka. Organizatorem III Zimowego Liczenia Nietoperzy w kryjówkach antropogenicznych jest kieleckie Stowarzyszenie M.O.S.T.
W tym sezonie zimowym prace rozpoczęły się już w listopadzie i potrwają do końca lutego. Kulminacją przedsięwzięcia będzie trzydniowe spotkanie chiropterologów, które odbędzie się 23-25.01.2015 roku.
W piątek 23 stycznia do Kielc przyjadą goście z Pomorza i Wielkopolski. Wspólnie z kolegami z Kielc wykonają kontrolę zimowisk w gminie Morawica. W drugiej części dnia odbędzie się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach na Wzgórzu Zamkowym przy ulicy Zamkowej 3 publiczne spotkanie gdzie chiropterolodzy wygłoszą cztery wystąpienia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00. Maurycy Ignaczak z Wielkopolski, jeden z czołowych polskich chiropterologów, przewodniczący Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy chyba jedyny, który profesjonalnie fotografuje nietoperze w locie opowie o chiropterofaunie Polski. Grzegorz Gołębniak również z Wielkopolski opowie o problemach i możliwościach ochrony nietoperzy w budynkach. Konrad Bidziński z Pomorza podzieli się doświadczeniami dotyczącymi metod i skuteczności prowadzenia czynnej ochrony nietoperzy. Łukasz Misiuna z Kielc zapozna zebranych z planami powołania obszaru chroniącego jedno z największych świętokrzyskich zimowisk nietoperzy.
W kolejnych dwóch dniach przyrodnicy będą kontrolować znane i potencjalne zimowiska nietoperzy w okolicach takich miejscowości jak: Zagnańsk, Zachełmie, Szałas, Odrowążek, Masłów, Wola Kopcowa, Samsonów ale również wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Prace przyrodników będą polegały na przemierzaniu świętokrzyskich wiosek. Właściciele gospodarstw na których znajdują się przydomowe piwniczki kamienne lub drewniane będą proszeni o udostępnienie. Piwnice te stanowią jedno z ulubionych zimowisk nietoperzy i są przez to bardzo cenne dla chiropterologów. Obecność przyrodników nie niesie ze sobą żadnego ryzyka czy niebezpieczeństwa. Wszystkie ich działania mają na celu jedynie zebranie bardzo ważnych informacji o środowisku przyrodniczym.

Stowarzyszenie M.O.S.T. jest legalnie działająca organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i można tu oraz na stronie http://mostedu.org  uzyskać na jej temat niezbędne informacje.
Nietoperze to niewielkie ssaki potrafiące w aktywny sposób latać. Mają bardzo złożony i nie do końca poznany cykl życiowy. W różnych okresach roku zajmują skrajnie różne schronienia. Latem ciepłe, nadziemne kryjówki takie jak strychy i dziuple a zimą podziemia, chłodne i wilgotne np. piwnice, przepusty drogowe, lochy i inne podziemia ale także jaskinie i szczeliny skalne a wyjątkowo dziuple drzew.
Wiedza o zimowiskach nietoperzy pozwala na planowanie ochrony tych zwierząt. Nie wystarczy bowiem ochronić np. tylko kolonię rozrodczą na kościelnym, zabytkowym strychu czy też duże i znane zimowisko w Jaskini Raj. Aby ochrona nietoperzy była skuteczna chiropterolodzy poszukują zarówno kolonii rozrodczych jak i zimowisk oraz identyfikują miejsca żerowania a także trasy przelotów nietoperzy pomiędzy kryjówkami a żerowiskami. Tylko ochrona tego złożonego systemu daje szanse na przeciwdziałanie zmniejszania liczebności tych sympatycznych, interesujących i słabo poznanych zwierząt. Szybkie zmniejszanie się europejskich populacji nietoperzy rozpoczęło się w latach 70 XX wieku. Dziś wiemy, że czynnikami zmniejszającymi liczebność tych ssaków jest stosowanie środków chemicznych w rolnictwie i leśnictwie, fragmentacja siedlisk, osuszanie terenów podmokłych, kolizje z autami i budynkami oraz znikanie miejsc dogodnych jako kryjówki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu 23.01. 2015 o godzinie 16:00 w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach na Wzgórzu Zamkowym przy ulicy Zamkowej 3. Spotkanie zakończy się około 20:00. Wstęp wolny.

Stowarzyszenie M.O.S.T. to świętokrzyska organizacja pożytku publicznego. Prowadzi monitoringi środowiska, interwencje przyrodnicze, zajmuje się czynna i bierną ochroną przyrody oraz wspiera lokalne społeczności w ich prawie do udziału w procedurze środowiskowej i dostępie do informacji o środowisku.
Stowarzyszenie M.O.S.T. prowadzi monitoringi nietoperzy w różnych miejscach województwa świętokrzyskiego w celu prawnej ochrony ich ważnych miejsc występowania. Środki na ten cel pochodzą między innymi z przekazanego na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku.