XXXII Zjazd Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody 3-4 marca 2012 r.

PROGRAM

 

XXXII Zjazdu Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody

3-4 marca2012 r.

 

Miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Chęciny ul. Białego Zagłębia 1

 

3 marca (sobota)

 

godz. 9:30 – Otwarcie Zjazdu

 

SESJA SRAWOZDAWCZA TBOP godz. 9:35-11:00

 

·         Ludwik Maksalon, Roman Maniarski

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2011 r.

 

·         Jarosław Sułek, Włodzimierz Szczepaniak

Podsumowanie kartoteki Świętokrzyskiej Grupy Ornitologicznej TBOP za rok 2011

 

·         Mariusz Gwardjan

Sprawozdanie z działalności Grupy Entomologicznej TBOP w 2011 r.

 

·         Maciej Bonk

Sprawozdanie z działalności Grupy Badawczej Płazów i Gadów TBOP w 2011 r.

 

·         Ludwik Maksalon

Wyniki liczenia zimujących ptaków w dolinach rzecznych i nad zbiornikami wodnymi                     w styczniu 2012 r.

 

 

SESJA POSTEROWA, przerwa kawowa – godz. 11.00-11.30

 

SESJA WYKŁADOWA cz. I – godz. 11:30-14:00

 • Tomasz Piasecki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

Współczesne nauki weterynaryjne a ornitologia

 

 • Roman Żurek Instytut Ochrony Przyrody PAN

Złe i dobre praktyki wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

 

 • Antoni Amirowicz Instytut Ochrony Przyrody PAN

Znaczenie jakości środowiska dla ochrony ryb rzecznych

 

 • Joanna Przybylska Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

Ramowa Dyrektywa Wodna w województwie świętokrzyskim. Stan obecny i perspektywy wdrażania  

PRZERWA OBIADOWA – godz. 14:00-14:45

SESJA WYKŁADOWA cz. II – godz. 14:45-17:45

 • Kazimierz Walasz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Problem ochrony ptaków zasiedlających remontowane budynki

 

 • Piotr Profus Instytut Ochrony Przyrody PAN

Zmiany liczebności, rozród i ochrona populacji bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce
i Europie

 

 • Wojciech Nowakowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nocne duchy czy pospoliciuchy – występowanie popielicowatych w Polsce

 

 • Łukasz Mielczarek Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,TBOP

Saproksyliczne bzygowate (Diptera, Syrphidae) na Wyżynie Małopolskiej

 

 • Barbara Bacler-Żbikowska Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

Rzadkie chwasty województwa świętokrzyskiego

PRZERWA – godz. 17:45-18:00

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TBOP (sprawozdawczo-wyborcze)godz. 18:00-20:00

4 marca (niedziela)

 

POKAZ FOTOGRAFII I FILMÓW PRZYRODNICZYCH – godz. 9:30-12:00

 • Jarosław Sułek Argentyna, Brazylia – tropikalny koktajl (fotorelacja)

 

 • Sławomir Wąsik – Ssaki Polski (film i prezentacja książki)

 

 • Ludwik Maksalon – Moje wyprawy na Krym(fotorelacja)

 

 • Bogusław Sępioł Tajemnice świętokrzyskiej przyrody: ważki (film)

 

 • Bogusław Sępioł Tajemnice świętokrzyskiej przyrody: szarańczaki (film)

 

godz. 12:00 ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu komitetu organizacyjnego

 

Ludwik Maksalon

       Prezes TBOP

 

 

 

 

Komunikaty:

1. Koszty przejazdu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

2. W pierwszym dniu Zjazdu w godz. 1400-1445 przewidziany jest dwudaniowy obiad (cena około 15 zł). Osoby, które deklarują chęć skorzystania z posiłku prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania do dnia 28 lutego; tel.: 507 220 571, e-mail: biuro@tbop.org.pl

3. Dla członków TBOP posiadających śpiwór nocleg w schronisku jest bezpłatny. Za korzystanie z pościeli opłata 6,50 zł. Dla pozostałych osób opłata od 15 zł + pościel. Istnieje możliwość przyjazdu i zakwaterowania w schronisku w piątek (2 marca) w godzinach popołudniowych.

4. Podczas Zjazdu w sklepiku TBOP będzie można pobrać nieodpłatnie materiały promocyjne, a także zakupić publikacje książkowe i czasopisma o tematyce przyrodniczej. Będzie można także pobrać deklarację wstąpienia do Towarzystwa i uregulować roczną składkę członkowską (20 zł normalna, 10 zł ulgowa).

5. Osoby, które chcą wziąć udział w sesji posterowej prosimy o kontakt do 28.02.2012 r.

6. Program Zjazdu może ulec zmianie.