XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower – już za nami!

W ciągu dwóch dni konferencji 67 prelegentów dyskutowało m.in.: o rozwoju sektora energetycznego z punktu widzenia strategii głównych graczy rynkowych oraz wyzwań
i możliwości stojących przed rynkiem gazu w Polsce. Dodatkowo uczestnicy konferencji poszerzyli wiedzę na temat szeroko rozumianej tematyki inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a także zmian w regulacjach i prawie energetycznym oraz gazowym.
W konferencji uczestniczyło blisko 350 osób: przedstawiciele administracji publicznej, kadra zarządzająca, dyrektorzy, kierownicy koncernów, grup paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych,
jak również firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej.

Konferencję otworzył dr Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Programowej EuroPower. „Dobrą jest tradycją kongresu, iż rozmawiamy o najistotniejszych problemach polskiej elektroenergetyki, myśląc o przyszłości polskiej gospodarki i jej rozwoju”- powiedział. Ponadto odniósł się do kwestii związanych z konsekwencjami pakietu klimatycznego. „Z jednej strony konsekwencją pakietu będzie substytucja niektórych nośników energii, z drugiej strony potężny wzrost kosztów produkcji energii” – dodał.

 

fot.sxc.hu

Wydarzenie było szczególną okazją do debaty związanej z liberalizacją rynku gazowego
w Polsce, w której udział wzięła, m.in.: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel. „Kwestie związane z uwolnieniem cen są tylko jednym
z elementów i w naszej ocenie wcale nie pierwszym, który powinien wchodzić w grę. Nawet
w scenariuszu etapowego uwalniania, Urząd sugeruje rozważenie wprowadzenia tzw. unbundlingu, czyli rozdzielnia części hurtowej i detalicznej w spółce PGNiG, po to żeby zapobiec w przyszłości  ewentualnym praktykom zaniżania marży, tak aby księgowo i organizacyjnie, te kwestie były rozwiązane w drodze funkcjonalnego rozdziału. Następnym etapem w naszej ocenie powinno być wykreowanie rynku hurtowego z realną ceną i dopiero potem, kolejny etap stopniowego uwolnienia cen” –
powiedziała.

Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wskazał z kolei na konieczność uruchomienia giełdy celem efektywnego zliberalizowania rynku gazu. Dodatkowo Prezes Woszczyk widzi konieczność wprowadzenia dodatkowych obowiązków regulacyjnych m.in. zobowiązywania

przedsiębiorstw o znaczącej sile rynkowej do pełnienia określonych funkcji na rynku giełdowym (czy to animatora tego rynku lub dostawcy płynności na ten rynek); zobowiązanie podmiotu do większej przejrzystości w zakresie informacji oraz wymuszenia standaryzacji pewnych umów oferowanych przez ten podmiot na rynku. Ponadto zmierzenie się z transferem klauzuli na stronę popytową, czyli klienta, a także zagwarantowanie swobody kontraktowej konsumentom.

Prezes Grażyna Piotrowska – Oliwa, Prezes PGNiG odniosła się natomiast do podpisanego
z Gazpromem aneksu do kontraktu jamalskiego, który zmienia warunki cenowe na dostawy gazu do Polski. „Możemy popatrzeć z większym spokojem w przyszłość – będziemy konkurencyjni.
Czyli kiedy rynek będzie ewaluował i ceny na Zachodzie będą się zmieniać, to nasze ceny też nie będą sztywne” –
powiedziała. O ile spadną ceny gazu? Szczegóły poznamy już wkrótce. „Podpisanie porozumienia pozwoli nam obniżyć taryfy. Kwestia wielkości obniżki, będzie znana wtedy, kiedy zostanie złożony wniosek” – zakończyła.