Strona główna » Posts tagged with » woda

Opublikowano nowe Plany Gospodarowania Wodami i Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Opublikowano nowe Plany Gospodarowania Wodami i Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

W Dzienniku Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/ zakończyła się już publikacja Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Są to opracowywane na 6-letnie okresy dokumenty wdrażające wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej UE. Przyjęte obecnie plany dotyczą lat 2015-2021. Plany zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów 18 października 2016 r. (z 10-miesięcznym opóźnieniem w stosunku […]

Minister Środowiska chce wyłączyć wody z parków narodowych

Minister Środowiska chce wyłączyć wody z parków narodowych

W opracowanym przez Ministerstwo Środowiska, liczącym prawie 500 artykułów, projekcie nowej ustawy Prawo Wodne, znalazł się m. in. artykuł, wg którego uprawnienia włascicielskie do wszystkich wód w parkach narodowych mieliby wykonywać nie, jak dotychczas, dyrektorzy tych parków, ale Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych lub – dla większych rzek – Zarządy Dorzecza (nowe podmioty które […]

Światowy Dzień Wody – Konferencja

Światowy Dzień Wody – Konferencja

Serdecznie zapraszamy doktorantów i studentów z całej Polski na „I KONFERENCJĘ MŁODYCH NAUKOWCÓW Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY”, która odbędzie się 22 marca 2012 roku na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Naukowcy oceniają cykl wody na świecie

Naukowcy oceniają cykl wody na świecie

Właśnie zakończył się duży, czteroletni projekt unijny poświęcony światowym zasobom wody, z którego opublikowano raport zawierający końcowe wnioski.

Zbliża się Światowy Dzień Wody

Zbliża się Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. W ramach obchodów Światowego Dnia Wody Wydział Geologii […]

Sesja naukowa Klubu Przyrodników – „Woda a ochrona przyrody” w Łagowie, 8 – 10 kwietnia 2011

Sesja naukowa Klubu Przyrodników  – „Woda a ochrona przyrody” w Łagowie, 8 – 10 kwietnia 2011

W dniach 8 – 10 kwietnia 2011 (piątek – niedziela), organizujemy w Łagowie tradycyjną wiosenną sesję z cyklu poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. Tym razem zapraszamy do dyskusji na temat: "Woda a ochrona przyrody"