Minister Środowiska chce wyłączyć wody z parków narodowych

W opracowanym przez Ministerstwo Środowiska, liczącym prawie 500 artykułów,
projekcie nowej ustawy Prawo Wodne, znalazł się m. in. artykuł, wg którego
uprawnienia włascicielskie do wszystkich wód w parkach narodowych mieliby
wykonywać nie, jak dotychczas, dyrektorzy tych parków, ale Wojewódzkie
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych lub – dla większych rzek – Zarządy
Dorzecza (nowe podmioty które przejęłyby część zadań obecnych RZGW).

Choć projektuje się zabranie dyrektorom parków narodowych uprawnień
właścicielskich do wód, projekt wciąż zakłada utrzymanie możliwości
powierzenia ich nadleśniczym.

Ekosystemy wodne stanowią ok. 6,5% powierzchni polskich parków narodowych
(zajmują łącznie ok. 20 tys. ha), są jednak ekosystemami kluczowymi dla
wartości przyrodniczych parków, a w kilku Parkach integralność całego Parku
opiera się na wodach. W obecnym stanie prawnym dyrektorzy parków narodowych
z mocy ustawy wykonują uprawnienia właścicielskie do wód w granicach parków,
co umożliwia skuteczną ochronę tych ekosystemów. To własnie chce m. in.
zmienić nowy projekt.

fot.sxc.hu