Koncern naftowy wycofuje się z ostoi goryli po apelu WWF

Dyrektor generalny francuskiego koncernu naftowego Total oświadczył, że koncern nie będzie wydobywać ropy naftowej na terenie parku narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Kongo (DRK). To odpowiedź na apel międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF, która wysłała list otwarty do udziałowców koncernu Total posiadającego koncesję na wydobycie ropy naftowej na terenie parku. Teraz pora na podobną deklarację ze strony brytyjskiego koncernu Soco International – apeluje WWF.

 

Park Narodowy Wirunga to pierwszy afrykański park narodowy wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Jest kluczową ostoją zagrożonych wyginięciem goryli górskich (żyje tu ponad 200 z 880 tych niezwykłych zwierząt) oraz domem dla ponad 200 gatunków ssaków i 700 gatunków ptaków. Wydobywanie paliw kopalnych na terenie parku może zaburzyć jego równowagę, wpływając negatywnie na rzadkie gatunki zwierząt, takie jak goryle górskie, słonie leśne, hipopotamy lub okapi.

 

Mimo ochrony prawnej wielkie koncerny paliwowe zdobyły koncesje na wydobycie paliw kopalnych w granicach Parku Narodowego Wirunga. Obecnie koncesje pokrywają aż 85% powierzchni parku, a 1/3 wszystkich koncesji należy do francuskiego koncernu paliwowego Total.

 

Deklaracja koncernu Total to pierwszy sukces naszych działań na rzecz ochrony Wirungi przed wielkimi koncernami paliwowymi  – mówi Lasse Gustavsson, dyrektor ochrony przyrody z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF. – To jeszcze nie koniec walki o przyszłość Wirungi. Właścicielem ponad połowy koncesji na wydobycie paliw kopalnych na terenie parku jest brytyjski koncern paliwowy Soco International. Apelujemy do Soco International o taką samą deklarację.

 

WWF chroni przyrodę w DRK już od wielu lat. Dzięki wsparciu fundacji powołano patrole wykwalifikowanych strażników w parku Wirunga. Prowadzone są również projekty, których celem jest rozwiązanie problemu  związanego z presją  ludzi na ostoję goryli, przede wszystkim niekontrolowanej wycinki lasu w celu pozyskania materiału opałowego. WWF dąży do takich rozwiązań, które zagwarantowałyby z jednej strony drewno opałowe dla lokalnych społeczności, z drugiej strony – zachowanie bezcennej przyrodniczo ostoi goryli. Wszystkie projekty WWF realizowane są w myśl zasady „ochrona przyrody z ludźmi i dla ludzi”.

 

Zobacz, co Ty możesz zrobić, aby chronić zagrożone gatunki zwierząt!

Mountain gorillas, Virunga National Park, Democratic Republic of Congo Virunga Mapa Koncesji wwf