Co czeka Wirungę?

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zaapelował o anulowanie koncesji na wydobycie ropy naftowej na terenie Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Obecnie koncesje pokrywają aż 85% powierzchni parku, a ich największymi posiadaczami są duże koncerny paliwowe, Total i Soco International PLC. W odpowiedzi na apel międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF francuski koncern paliwowy Total zrezygnował z wydobywania ropy naftowej na terenie parku.

 

Park Narodowy Wirunga jest najstarszym afrykańskim parkiem narodowym i jednym z pierwszych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Został założony w 1925 roku by chronić unikatowe krajobrazy, siedliska i niezwykłą różnorodność biologiczną.

 

Park Narodowy Wirunga jest kluczową ostoją zagrożonych wyginięciem goryli górskich oraz domem dla ponad 200 gatunków ssaków i 700 gatunków ptaków – mówi Rene Ngongo z WWF. – To ostatnie miejsce na Ziemi, w  którym powinniśmy szukać ropy naftowej .

 

Wydobywanie paliw kopalnych na terenie Parku Narodowego Wirunga zagrażałoby przyszłości parku i zamieszkującym go rzadkim gatunkom zwierząt, takim jak goryle górskie, słonie leśne, hipopotamy, czy też okapi. Obecnie koncesje na wydobycie ropy naftowej pokrywają aż 85% powierzchni parku.  1/3 wszystkich koncesji należy do francuskiego koncernu paliwowego Total, a właścicielem połowy jest brytyjski koncern Soco International PLC.

 

Komitet Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO obawia się, że koncerny mogą w przyszłości wykorzystać posiadane koncesje. Wydobycie ropy na terenie parku mogłoby spowodować, że Wirunga straci status obiektu światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Dlatego Komitet Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO apeluje o anulowanie koncesji na wydobycie ropy naftowej na terenie Wirungi.

 

W trosce o przyszłość Wirungi międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF zaapelowała w maju 2013 roku do francuskiego koncernu paliwowego Total o wycofanie się z planów wydobycia paliw kopalnych na terenie parku. W odpowiedzi na list otwarty Total zadeklarował, że nie będzie wydobywać ropy naftowej na terenie Wirungi, ale nie odniósł się do aktywności w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Natomiast brytyjski koncern paliwowy Soco International PLC do tej pory nie wypowiedział się w sprawie posiadanych koncesji.

 

WWF chroni przyrodę w Parku Narodowym Wirunga już od wielu lat. We współpracy z lokalnymi działaczami na rzecz ochrony przyrody utworzone zostały patrole strażników oraz prowadzone są działania mające zmniejszyć presję ludzi na ostoję goryli.

 

Zobacz, co Ty możesz zrobić, aby chronić zagrożone gatunki zwierząt!

 

wwf

Więcej informacji:

Anna Połotnicka, WWF Polska, tel. 692 452 118, e-mail: apolotnicka@wwf.pl