Zbliża się Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.


W ramach obchodów Światowego Dnia Wody Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje otwarte wykłady oraz spotkanie naukowe wraz z dyskusją. Obchody odbędą się na Wydziale Geologii UW przy ulicy Żwirki i Wigury  w sali 1012 w godzinach od 12tej do 16tej.


Program spotkania

Oficjalna strona World Water Day 2011

 

 
Źródło: GDOŚ