SEGREGUJMY NA SERIO – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami

Towarzystwo na rzecz Ziemi wraz ze współpracującą Fundacją Rozwoju Gmin Polskich oraz z The European Environmental Bureau zapraszają na szkolenie „Segregujmy na serio”, które odbędzie się w dniach 10-12.02.2015
w Krakowie – Hotel Batory, ul. Gen. Sołtyka 19.

Tematyka spotkań dotyczy obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami, planowanych zmian, ich zastosowania oraz dobrych praktyk w Polsce i innych krajach UE, systemowych rozwiązań, działalności NGO w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie adresowane jest do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
o ukończonym szkoleniu oraz materiały na płycie DVD (poradnik – Przyjazna środowisku gospodarka odpadami, wykłady prelegentów, filmy z cyklu „Milion ton śmieci”).
Dotychczasowe szkolenia, które odbyły się w Poznaniu, Warszawie oraz Lublinie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Spore emocje wśród uczestników wzbudzały planowane
w najbliższym czasie zmiany w prawie odpadowym, dlatego też na kolejnych szkoleniach szczególnie zwrócimy uwagę na te właśnie zagadnienia.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do rozmowy, zadawania pytań, wymiany doświadczeń ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami. Będą mogli również zapoznać się ze wstępnymi wynikami monitoringu kosztów gospodarki odpadami w gminach przeprowadzonego w ramach projektu.
Cykl szkoleń jest częścią projektu „Segregujmy na serio – monitoring wdrażania przepisów
z zakresu gospodarki odpadami”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Funduszy EOG. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/, gdzie znaleźć można szczegółowe informacje na temat naszych działań, a także skorzystać ze wsparcia Punktu konsultacyjnego.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwość noclegu i zwrotu kosztów podróży*.

* Szczegóły w Regulaminie

Szkolenie poprowadzą:

Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska.
Prowadzi własną kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymi
i kancelariami adwokackimi jako ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje
w realizacji projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we Wrocławiu”.
Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autor i współautor licznych artykułów
w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Stanisław Kopciewski – absolwent 2 kierunków studiów na Politechnice Białostockiej – specjalność: Inżynieria Bezpieczeństwa i Technologia Maszyn oraz studiów podyplomowych Zarządzanie
i Gospodarowanie Odpadami na SGGW w Warszawie oraz Międzynarodowym Instytucie Zarządzania
i Marketingu w Gospodarce Żywnościowej. Autor wielu dokumentacji dot. uzyskania zezwoleń/pozwoleń z zakresu ochrony środowiska oraz na tematy środowiskowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi i medycznymi jak też z zakresu diagnostyki technicznej. Od kwietnia 2009 roku właściciel Polskiego Centrum Innowacji i Wdrożeń, które świadczy profesjonalne usługi doradcze dla osób fizycznych i prawnych. Aktualnie członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz ekspert RDOŚ w Białymstoku. Promotor ekonomicznie uzasadnionych oraz przyjaznych dla człowieka i środowiska naturalnego rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Hanna Marlière – absolwentka Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Od 2006 roku zawodowo związana z tematyką gospodarki odpadami, w szczególności zagospodarowaniem odpadów organicznych. Autorka licznych publikacji, planów i programów gospodarki odpadami, trener. Ekspert Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Federation Europeenne des Activites de la Depolution et de l’Environnement (FEAD) i European Compost Network (ECN), aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad kształtem prawa odpadowego w Polsce i Unii Europejskiej. Członek Rady Fundacji Pro terra,
z którą realizuje liczne programy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Piotr Barczak – studiował w Poznaniu i Bremie, posiada tytuł magistra Geografii ze specjalizacją
w Gospodarce Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym. Pracował jako geodeta. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił dołączyć do świata organizacji pozarządowych, gdzie zajmował się tematyką gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. W 2013 roku dołączył do zespołu European Environmental Bureau, gdzie obecnie odpowiedzialny jest za politykę odpadów w EEB, reprezentującej głos około 140 europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska.

Joan Marc Simon – ekonomista. Specjalista od budowy międzynarodowych sieci współpracy zarówno w sektorze publicznym jak i w lokalnych oraz międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Od 2006 roku pracuje nad sprawami związanymi z odpadami i zasobami. Jego zainteresowania skupiają się na występowaniu w sprawach dotyczących interesu publicznego
i nadzorowaniu wdrażania inicjatyw związanych z programem „Zero Odpadów”. Założyciel i dyrektor Zero Waste Europe, międzynarodowej sieci współpracy zrzeszającej grupy „Zero Odpadów” z ponad 15 krajów i ponad 300 europejskich miast.
Michal Len – dyrektor RREUSE, stowarzyszenia mieszczącego się w Brukseli reprezentującego przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się re-use (ponowne użycie), repair (naprawa) i recycling (recykling). Pracuje dla tej organizacji od 2011 roku i specjalizuje się w sprawach związanych
z odpadami, produktami oraz zatrudnieniem. Posiada dyplom Magistra Prawa Ochrony Środowiska (Environmental Policy and Regulation) z London School of Economics.

Program szkolenia
Dzień 1.

Prowadzący: Paulina Kupczyk-Kuriata
1. Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo polskie.
2. Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych, z uwzględnieniem wybranych grup odpadów.
3. Planowanie w gospodarce odpadami – proces planowania i zasady udziału społeczeństwa.

Dzień 2.

Prowadzący: Jerzy Ziaja
1. Gospodarka odpadami w krajach UE.
2. Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami komunalnymi
w wybranych krajach UE.
3. Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych).

Prowadzący: Stanisław Kopciewski
1. Segregujemy na serio
2. Jak gospodarować odpadami w Polsce znając aktualną i prognozowaną politykę odpadową UE?
3. Praktyki segregacji odpadów – przykłady z terenu Zielonych Płuc Polski.
Prowadzący: Hanna Marlière
1. Systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami – czyli jak efektywnie zbudować system
i nim zarządzać
Dzień 3.

Prowadzący: Piotra Barczak
1. Prezentacja Europejskiego Biura Ochrony Środowiska
2. Zagadnienia lobbyngu przy UE w sprawie odpadów. Formowanie koalicji
z interesariuszami
3. Mobilizacja i dalsze wspólne działania Sieci Odpadowych Aktywistów
Prowadzący: Joan Marc Simon
1. Prezentacja i warsztat Zero Waste Europe
Prowadzący: Michal Len
1. Prezentacja Rreuse – socjalny aspekt gospodarki odpadami z podkreśleniem przygotowania do ponownego użycia
Wszelkich informacji o szkoleniach udziela Katarzyna Jagodzińska-Kozieł: odpadynaserio@gmail.com,
tel.: 791 0