Nowe projektowane obszary siedliskowe Natura 2000 – konsultacje społeczne GDOŚ


GDOŚ na stronie internetowej:
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php?doc=aktualnosci/
aktualnosci_new_6.php

udostępnił do konsultacji społecznych projekty 19 nowych obszarów
siedliskowych do sieci Natura 2000, oraz propozycje zmian granic (głównie
powiększeń) 36 już istniejących obszarów.
Utworzenie nowych obszarów jest obowiązkiem Polski w związku z konkluzjami
Seminarium Biogeograficznego – oceny jakości sieci Natura 2000, dokonanej w
dyskusji ekspertów polskich i Komisji Europejskiej.

Propozycja GDOŚ, jeżeli nawet zostanie w całosci przesłana do Komisji
Europejskiej, nadal nie zakończy jeszcze tworzenia siedliskowej części sieci
Natura 2000 w Polsce. Udostępniona do konsultacji lista obszarów bazuje
przede wszystkim na materiałach, które istniały już w 2009 r. – wskazuje w
szczególności, że GDOS nie wywiązał się z deklaracji przeprowadzenia w 2010
r. uzupełniających badań i inwentaryzacji w obszarach, które podczas
dyskusji na Seminarium budziły jakieś wątpliwości lub dane do ich
wyznaczenia nie były kompletne. Według naszych szacunków, jeżeli propozycje
GDOŚ zostałyby przyjęte przez Radę Ministrów i przesłane do Komisji, do
ukończenia tworzenia siedliskowej części sieci nadal będzie brakować ok. 16
obszarów.

NOWE OBSZARY SIEDLISKOWE NATURA 2000, PROPONOWANE PRZEZ GDOŚ
1. Dolina Budkowiczanki
2. Dolina Słupi
3. Enklawy Puszczy Sandomierskiej (jednak znacznie zredukowany
powierzchniowo w stosunku do propozycji z Shadow List)
4. Góra Dębowa
5. Jata
6. Jeziora Wełtyńskie
7. Jezioro Dobropolskie
8. Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
9. Klify i Rafy Kamienne Orłowa
10. Krośnieńska Dolina Odry
11. Lemańskie Jodły
12. Łąki Dąbrowskie
13. Łąki w Jaworznie
14. Łąki w Sławkowie
15. Łąki w Śliwie
16. Murawy na poligonie Orzysz
17. Rynna Jezior Torzymskich
18. Sasanki w Kolimagach
19. Wydmy Kotliny Toruńskiej

OBSZARY ISTNIEJĄCE – KOREKTY GRANIC PROPONOWANE PRZEZ GDOŚ
Bednarka
Buczyna Gałkowska
Dolina Górnej Pilicy
Dolina Kamiennej (włączono kościół w Rudzie Kościelnej z kolonią nietoperzy)
Dolina Kłodawy
Dolina Prądnika (dopasowanie do granic Ojcowskiego Parku Narodowego)
Dolna Odra
Dziczy Las (powiększenie ku pd.)
Gogolice-Kosa (niewielkie powiększenie)
Hopowo
Jar Reknicy
Jar Rzeki Raduni
Kamionki
Kołacznia
Kwiatówka (istotne uzupełnienie)
Lubiaszów w Puszczy Pilickiej
Na Policy (znaczne powiększenie)
Ostoja Czarnorzecka (znaczne powiększenie)
Ostoja Iławska
Ostoja Jaśliska (korekta rozgraniczenia z Magurską)
Ostoja Magurska (korekta rozgraniczenia z Jaśliską, dopasowanie do parku
narodowego?)
Ostoja Przemęcka (znaczne powiększenie)
Ostoja Słowińska (powiększenie w obszarze morskim)
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (? – zamieszczono mapę innego obszaru)
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (istotne powiększenia)
Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego
Pieniny (dopasowanie do parku narodowego?)
Pojezierze Gnieźnieńskie
Suchy Młyn
Sztolnie w Leśnej
Ujście Ilanki (znaczne powiększenie)
Widowo
Wzgórza Bukowe
Zamek Świecie
Żmudź (istotne powiększenie)
Żurawce (istotne powiększenie)

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników