Strona główna » Posts tagged with » Shadow List

Natura 2000 – szczegóły powiększenia 2012 r.

Natura 2000 – szczegóły powiększenia 2012 r.

Poniżej podajemy, co dokładnie znalazło się w uzupełnieniu siedliskowej części sieci Natura 2000, przesłanym przez Polskę do Komisji Europejskiej na przełomie października i listopada. Mamy 22 nowe obszary, a 15 istotnie powiększono. Znacznie zmniejszono dwa obszary, dokonano też kilkudziesięciu innych korekt granic na wniosek RDOŚ. Szczególy będziemy analizować. Już wiadomo jednak, że tworzenie siedliskowej części […]

Nowe projektowane obszary siedliskowe Natura 2000 – konsultacje społeczne GDOŚ

Nowe projektowane obszary siedliskowe Natura 2000 – konsultacje społeczne GDOŚ

GDOŚ na stronie internetowej: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php?doc=aktualnosci/ aktualnosci_new_6.php udostępnił do konsultacji społecznych projekty 19 nowych obszarów siedliskowych do sieci Natura 2000, oraz propozycje zmian granic (głównie powiększeń) 36 już istniejących obszarów. Utworzenie nowych obszarów jest obowiązkiem Polski w związku z konkluzjami Seminarium Biogeograficznego – oceny jakości sieci Natura 2000, dokonanej w dyskusji ekspertów polskich i Komisji Europejskiej.