Natura 2000 – szczegóły powiększenia 2012 r.

Poniżej podajemy, co dokładnie znalazło się w uzupełnieniu siedliskowej części sieci Natura 2000, przesłanym przez Polskę do Komisji Europejskiej na przełomie października i listopada. Mamy 22 nowe obszary, a 15 istotnie powiększono. Znacznie zmniejszono dwa obszary, dokonano też kilkudziesięciu innych korekt granic na wniosek RDOŚ. Szczególy będziemy analizować. Już wiadomo jednak, że tworzenie siedliskowej części sieci Natura 2000 wciąż nie zostało zakończone. Na liście nadal brakuje 4 obszarów i 1 powiększenia wynikających z konkluzji  Seminariów Biogeograficznych. W wyniku postępu wiedzy, jest też uzasadnienie dla zgłoszenia 17 dodatkowych obszarów i kilku powiększeń. Po dokładnej analizie, nasze stanowisko przekażemy Komisji Europejskiej w formie Shadow List – update’2012.
Nowe obszary zgłoszone przez Polskę do Komisji
 1. Bezlist koło Gniewowa PLH220102
 2. Białowodzka Góra nad Dunajcem   PLH120096
 3. Bór Jodłowy w Goli PLH020107
 4. Dolina Budkowiczanki    PLH160020      
 5. Dolina Słupi  PLH220052
 6. Góra Dębowa koło Mławy  PLH280057
 7. Jata   PLH060108
 8. Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104
 9. Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068
 10. Jodłowice  PLH020106
 11. Jodły Ostrzeszowskie    PLH300059
 12. Klify i Rafy Kamienne Orłowa    PLH220105
 13. Lemańskie Jodły PLH240045
 14. Leniec w Barbarce       PLH040043
 15. Leniec w Chorągiewce    PLH040044
 16. Łąki Dąbrowskie PLH240041
 17. Łąki w Jaworznie        PLH240042
 18. Łąki w Sławkowie        PLH240043
 19. Rynna Jezior Torzymskich PLH080073
 20. Sasanki w Kolimagach PLH200025
 21. Torfowiska nad Prosną PLH100037
 22. Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
Istotne powiększenia istniejących obszarów:
 • Dobromierz  PLH020034 o 352 ha
 • Dolina Kamiennej   PLH260019 o kolonię nietoperzy
 • Dolina Widawy PLH020036 o 733 ha w ramach kompensacji za modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego
 • Kumów Majoracki PLH060072 o 115 ha
 • Kwiatówka PLH120056 o 28 ha z dzwonecznikiem
 • Na Policy PLH120012 o 490 ha
 • Ostoja Czarnorzecka PLH180027 o 981 ha
 • Ostoja Przemęcka  PLH300041 o 3196 ha
 • Ostoja Słowińska  PLH220023 o 804 ha
 • Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego  PLH120052 o 2604 ha
 • Równina Szubińsko-Łabiszyńska  PLH040029 o 10 ha z leńcem
 • Sztolnie w Leśnej PLH020013 o 21 ha, dopasowanie do przedmiotu ochrony
 • Ujście Ilanki PLH080015 o 1050 ha
 • Żmudź  PLH060075 o 37 ha
 • Żurawce PLH060029 o 5 ha
Istotne pomniejszenia istniejących obszarów:
 • Ostoja w Dolinie Górnej Narwi   PLH200010 – „Wyłączenie terenów nie spełniających kryteriów zawartych w Dyrektywie Siedliskowej odnośnie do wyznaczania obszarów Natura 2000, przeprowadzone po uwzględnieniu uwag Rady Gminy Narewka w 2010 r. Powierzchnia obszaru ulega pomniejszeniu o 1216,6 ha”
 • Wydmy Lucynowsko -Mostowieckie PLH140013 o 127 ha „Zmiany granicy wynikają z prac nad projektem planu zadań ochronnych, podczas których stwierdzono, iż na części przedmiotowego obszaru, zarówno w momencie jego powoływania, jak i obecnie nie występują siedliska będące przedmiotem ochrony w obszarze”

Na liście nie znalazły się następujące obszaru do wyznaczenia ktorych Polska była zobowiązana ustaleniami Seminariów Biogeograficznych:

 • Wydmy Kotliny Toruńskiej
 • Krośnieńska Dolina Odry
 • Uroczyska Puszczy Sandomierskiej
 • Murawy na Poligonie Orzysz
 • powiększenie obszaru Zatoka Pucka i Pólwysep Helski
… ani też żadne propozycje wynikające z najnowszych odkryć, jak np.:
 • Drzesno
 • Szczakowa
 • Młaki nad Pogorią
 • Sikory Juskie
 • Kirszniter
 • Torfowisko Serafin
 • Kłocie Raciąskie
 • Mechowiska Bembeńskie
 • Mechowiska Orawskie
 • Murawy nad Dolną Narwią
 • Pogoria III
 • Wożuczyn
 • Grzmiąca
 • Zbiornik na Oruni
 • Sławków
 • Łany
 • Susły Jakubowskie
 • powiększenie Dolina Debrzynki PLH300047
 • powiększenie Ostoja Nadbużańska PLH140011
 • powiększenie Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045
 • powiększenie Dolna Odra PLH320047
 • kilka innych powiększeń potrzebnych dla ochrony nietoperzy

fot. Ł.Misiuna „Ostoja Wierzejska. Obszar Natura 2000”