Sprzątanie Świata w Ostoi Wierzejskiej

20 września o godzinie 15:00 rozpocznie się w podkieleckim obszarze Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” akcja „Sprzątanie Świata”. Pomysłodawczynią tegorocznego sprzątania w tym właśnie miejscu jest Pani Magdalena Pokora. W organizację przedsięwzięcia włączyło się kieleckie Stowarzyszenie M.O.S.T., które jest społecznym opiekunem Ostoi i od lat prowadzi tu badania przyrodnicze oraz interwencje w obronie zachowania walorów przyrodniczych lasów Wierzejskich. W sprzątaniu wezmą też udział harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, mieszkańcy osiedli Sieje i Dąbrowa oraz Nadleśnictwo Kielce i Urząd Miasta Kielce.
Akcja sprzątania jest przygotowana technicznie zgodnie ze wszelkimi wymogami. Uczestnicy otrzymają worki na śmieci oraz rękawice. Podstawione zostaną kontenery na śmieci.
Po sprzątaniu lasów Wierzejskich odbędzie się ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. Następnie przyrodnik Łukasz Misiuna ze Stowarzyszenia M.O.S.T. zaprosi na pokaz multimedialny poświęcony bioróżnorodności obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” , opowie o historii badań obszaru oraz najpoważniejszych jego zagrożeniach.
Zbiórka rozpocznie się o godzinie 15:00 na pętli autobusowej przy ul. Wincentego z Kielc na os. Dąbrowa już w sobotę 20 września 2014 roku.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
Kontakt: biuro@mostedu.org

plakat: Dorota Jabłońska-Gralak

jasnachmura.art.pl/

plakat sprzatanie swiata