Informacja o rezultatach zbiórki publicznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny przeprowadziło zbiórkę publiczną na podst. zezwolenia nr 15/2011 wydanego dn. 19.08.2012 przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zbiórka trwała od 20.08.2011 do 20.08.2012 i była organizowana m.in. w trakcie festynu rodzinnego w Parku Miejskim w Kielcach dn. 20.08.2012 oraz w świetlicy środowiskowej TPD przy ul. Warszawskiej 147.

W trakcie zbiórki sprzedano cegiełki wartościowe o nominałach 1PLN, 2 PLN i 5 PLN  w kwocie 2543 zł. Ponadto darczyńcy wpłacili 500 PLN na cele statutowe TPD ŚOR. Całkowita kwota zebrana w trakcie zbiórki wyniosła 3043 PLN. Zebrane środki rozdysponowano w następujący sposób:

-kwota 2070 PLN została przeznaczone na zorganizowanie półkolonii dla dzieci w okresie 02.07.2012-13.07.2012,

-kwota 973 PLN została przeznaczona na zakup materiałów i usług dla celów remontu i adaptacji świetlicy środowiskowej TPD oraz ośrodka wsparcia dla dzieci i ich rodzin mieszczącego się w lokalu przy ul. Warszawskiej 147.

Koszt organizacji zbiórki wyniósł 82 zł.