Budżet obywatelski w Kielcach-projekt budowy parku rekreacyjnego Na Stoku

Osiedle Na Stoku to najbardziej na północ wysunięte osiedle Kielc zbudowane w technologii wielkopłytowej. Jak wszystkie „blokowiska”, osiedle Na Stoku w momencie oddania mieszkań nie dysponowało żadną infrastrukturą społeczną. Niestety po trzydziestu latach, nadal brakuje tu przyjaznych przestrzeni ogólnodostępnych. W promieniu kilometra od granic osiedla nie ma żadnych urządzonych terenów zieleni o charakterze publicznym – ogólnodostępnych. Brak tu miejsc integracji lokalnej społeczności, miejsc wypoczynku dla osób starszych, terenów sportu dla młodzieży. Stan przestrzeni publicznej jest tu niewystarczający dla zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców Osiedla. W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy osiedla złożyli formularz zgłoszeniowy o utworzenie „Wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego”. Zadanie o szacunkowym koszcie realizacji ok. 600 000 zł zakwalifikowano do inwestycji dużych. Projekt placu zakłada budowę urządzeń sportowych i rekreacyjnych dla każdej grupy wiekowej – boisko sportowe o wymiarach 20x40m, ogrodzone i oświetlone, siłownię zewnętrzną oraz stoły rekreacyjne do gier planszowych. Projekt uzupełnia odnowa trawnika, wymiana i dostawienie latarni parkowych, ścieżka ziemna o charakterze parkowym oraz nasadzenia zieleni. Ze względu na ogólnodostępny charakter placu oraz koszty jego realizacji zadanie przewiduje zainstalowanie monitoringu z kamery umieszczonej na ścianie bloku. Obsługę monitoringu zobowiązała się podjąć Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku. Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności miejsca zamieszkania oraz poprawę więzów sąsiedzkich, w tym poprawę kontroli społecznej.
Obecnie projekt wraz z pozostałymi zgłoszonymi czeka na weryfikację Urzędu Miasta. 3 października dowiemy się, które pomysły przeszły pozytywną weryfikację. Następnie w dniach od 6 do 17 października wolontariusze będą zbierać podpisy pod kartami głosowania. Im więcej ich zbiorą tym większe szanse na realizację projektu.

Aktualności dotyczące projektu: https://www.facebook.com/osiedlenastoku?notif_t=page_invite_accepted