Chroń lasy wierzejskie póki nie jest za późno!

Ostoja Wierzejska to podkielecki obszar Natura 2000. Został wyznaczony i utworzony dzięki danym zgromadzonym między innymi przez członków dzisiejszego Stowarzyszenia M.O.S.T. Chroni dobrze zachowane fragmenty wyżynnego boru jodłowego oraz kwaśnej buczyny karpackiej. Miejscami występują tu także inne cenne zbiorowiska roślinne. Na terenie Ostoi występują bardzo rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt i roślin (m.in. zgniotek cynobrowy, traszka górska, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, gołąb siniak, muchołówka mała, pszczołojad, włochatka, sóweczka, puszczyk uralski, mopek, wydra, łoś, podrzeń żebrowiec, rosiczka okrągłolistna, kilka gatunków storczyków, wiele zagrożonych gatunków grzybów).
Bardzo cenne siedliska takie jak łąki trzęślicowe, źródliska, torfowiska, olszynka górska, ziołorośla z wieloma zagrożonymi gatunkami (przeplatka aurinia, modraszek alkon, mieczyk dachówkowaty, arnika górska, pełnik europejski i inne) nie zostały objęte żadną formą ochrony choć zasługują na to.
Lasy wierzejskie to obszar bardzo zagrożony realizowanymi lub planowanymi inwestycjami. Leżą w strefie podmiejskiej Kielc przez co są narażone ze strony rozbudowującego się miasta. Prowadzona jest tu gospodarka leśna nie uwzględniająca walorów przyrodniczych tego niezwykle cennego obszaru. W opinii przyrodników niektóre fragmenty tego lasu nie odbiegają wartością od lasów Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Stowarzyszenie M.O.S.T. od lat prowadzi tu monitoringi środowiska (ptaki, nietoperze, owady, siedliska). Badamy wpływ inwestycji na korytarze migracji zwierząt. Podejmujemy działania z zakresu ochrony czynnej torfowisk i łąk trzęslicowych. Podejmujemy interwencje, bierzemy udział w konsultacjach społecznych gdzie zwracamy uwagę na specjalne potrzeby ochrony tych lasów.
Ostoja Wierzejska to Zielone Płuca Kielc. Możesz je z nami chronić przekazując 1% swojego podatku. Zgromadzone środki przeznaczone będą na dalsze działania informacyjne, ochronne i edukacyjne mające na celu zachowanie wyjątkowych walorów lasów wierzejskich.

 

1procent2014d