Uniwersytet w Kielcach ma już laboratorium badań środowiska

Laboratorium badań środowiska otwarto 28 kwietnia w Instytucie Chemii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nowoczesne wyposażenie placówki kosztowało 4 mln zł; zostało sfinansowane w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka.

Program badawczy laboratorium obejmuje w pełni zautomatyzowane, ciągłe pomiary meteorologiczne; pomiary zanieczyszczeń powietrza; pomiary ilościowe i jakościowe opadów atmosferycznych oraz wód gruntowych i powierzchniowych. Także migrację metali ciężkich w układzie gleba-woda-osad denny, w zależności od zagospodarowania terenu na przykładzie wybranych geoekosystemów w Górach Świętokrzyskich – poinformowała rektor uczelni prof. Regina Renz.

Laboratorium zostało wyposażone m.in. w skaningowy mikroskop elektronowy, dwa chematografy, spektrometr, mikroskop stereoskopowy z aparatem foto, a także ambulans pomiarowy (nissan-navara) z airpointerem do mierzenia stężenia gazów (m.in. SO2, NOx, O3 i CO).

Obecny na uroczystości wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Witold Jurek ocenił, że uniwersytet w Kielcach otrzymał szansę na rozwój badań, nauki oraz kształcenia "na poziomie europejskim", z czego powinna skorzystać również gospodarka regionu. Zaznaczył, że dzięki unijnym środkom Polska zainwestuje w infrastrukturę naukowo-badawczą w latach 2006-2013 dodatkowo tyle środków, ile z własnego budżetu byłaby zdolna wydatkować w ciągu 14 lat.

Uniwersytet w Kielcach wzbogacił się o laboratorium badań środowiskowych w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego". Wraz z Politechniką Świętokrzyską otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie 90 mln zł na modernizację i wyposażenie bazy badań. Środki są inwestowane w 17 laboratoriów politechnicznych i 15 uniwersyteckich.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego ma szansę stać się 1 października klasycznym, bezprzymiotnikowym. Umożliwia to znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym; jej artykuł 3. mówi, że uczelnia może mieć w nazwie "uniwersytet bez przymiotników", jeśli posiada 10 uprawnień do doktoryzowania w określonych dziedzinach nauki. Uniwersytet w Kielcach spełnia to kryterium.

Uczelnia oferuje obecnie 35 kierunków studiów o 150 specjalnościach. Ma ok. 23,5 tys. słuchaczy, zatrudnia 1,8 tys. pracowników. Intensywnie rozbudowuje nowoczesny campus uniwersytecki.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce