Szkolenie „Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym”

Szkolenie  „Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym”
Prowadzący: dr inż. Marzena Suchocka*
19.02.2016, godzina 8:30 – 15:00 (w tym przerwa kawowa)
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, budynek Orange
Kontakt: biuro@mostedu.org, tel. 666 208 916
Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – założenia projektu „Biobloki” dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej: mgr Łukasz Misiuna
 2. Wyzwania ochrony drzew w trakcie inwestycji (pozytywne rozwiązania, czego nie wolno pominąć o czym nie wolno zapomnieć, jak wykorzystać potencjał drzew dla finansowych korzyści inwestora)
  – Wymagania rozwojowe i ocena wpływu inwestycji na drzewostan oraz szans wzrostu i rozwoju z uwzględnieniem statyki (kształt systemu korzeniowego drzew, tolerancja gatunkowa, ocena uszkodzeń)
  – Gospodarka drzewostanem czyli jak przeprowadzić inwestycję aby zachować najcenniejsze drzewa – techniki ochronne wykonania prac, wyznaczanie stref ochronnych
  – Etap wykonawstwa – organizacja robót na placu budowy czyli jak chronić drzew na czas robót
  – Ochrona na różnych etapach procesu inwestycyjnego przepisy prawne – dyskusja
  – Rozwiązania projektowe czyli jak rozwiązać lub zmniejszyć konflikt pomiędzy infrastrukturą a korzeniami drzew? dr inż. Marzena Suchocka
 3. Projekt „Biobloki”, od pomysłu do realizacji (poster): mgr inż. Kama Kotowicz

*dr inż. Marzena Suchocka – wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, a także pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Pracuje jako specjalista w zakresie wpływu prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń oraz gospodarki drzewostanem. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zespole urządzania Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa kierownik Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich, udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Autorka wielu książek i artykułów w zakresie ochrony drzew na placu budowy oraz tematyki drzew miejskich, m.in. metodyki podstawowej diagnostyki drzew z uwzględnieniem oceny ryzyka w ich otoczeniu opublikowanej w 2014 roku w ramach programu Drogi dla Natury; Drzewa w krajobrazie. Trener szkolący w zakresie diagnostyki i oceny statyki drzew, oceny czynników stresowych na żywotność drzew, rozwiązań projektowych przyjaznych drzewo oraz ochrony drzew na placu budowy.
Szkolenie realizowane w ramach projektu:
„Biobloki. Budowa alei drzew na blokowisku w celu zwiększenia bioróżnorodności i dobrostanu mieszkańców”
Organizator:
Stowarzyszenie MOST Os. Na Stoku 9/15, 25-437 Kielce, biuro@mostedu.org; KRS 0000334359
Projekt realizowany dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Sieć Przyjaciół Drzew – inicjatywy obywatelskie dla przyrody”
FP-0285