Więcej Natury 2000

W kwietniu b.r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał do Komisji
Europejskiej zgłoszenie dwóch nowych siedliskowych obszarów Natura 2000 w
województwie zachodniopomorskim:


– Jeziora Wełtyńskie PLH 320069
– Jezioro Dobropolskie PLH 320070

a także powiększenia czterech obszarów już istniejących (Gogolice – Kosa PLH
320038, Dolna Odra PLH 320037, Dziczy Las PLH 320060, Wzgórza Bukowe PLH
320020).

Tym samym, obszarów siedliskowych Natura 2000 jest w Polsce obecnie 963 (825
siedliskowych i 145 ptasich).

Kolejne zgłoszenie nowych obszarów siedliskowych uzupełniających sieć Natura
2000 jest planowane do 30 września tego roku.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników