Program warsztatów: Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – w procesach planowania i na co dzień Kraków 9-10.02

Przedstawiamy program warsztatów Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – w procesach planowania i na co dzień, który odbędzie się w Krakowie 9-10 lutego 2012

W trakcie warsztatów dowiemy się m.in. o:

– nowym procesie biogeograficznym od Pawła Pawlaczyka
– doświadczeniach z opracowania PZO dla Puszczy Białowieskiej od Janusza Porowskiego
– małopolskich doświadczeniach organizowania ochrony obszarów Natura 2000 od Małgorzaty Michny
– roli obszarów Natura 2000 w ochronie muraw kserotermicznych od Katarzyny Barańskiej
– społecznych uwarunkowaniach ochrony przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym od Michała Miazgi
– problemie jaki tworzy mała zabudowa hydrotechniczna od Barbary Utrackiej i Marcina Millera

Całe popołudnie drugiego dnia warsztatów poświęcimy na dyskusję nad problemami prawno przyrodniczymi, starając się pomóc uczestnikom warsztatów w ich problemach oraz dzieląc się doświadczeniem Klubu Przyrodników.

Źródło: Klub Przyrodników

fot. Ł.Misiuna