Warsztaty „Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji” 29 marca 2012, Warszawskie Centrum Szkolenia Gazownictwa

Pobudzenie większego rozwoju kogeneracji w państwach członkowskich jest jednym z ważnych celów Unii Europejskiej. Tym samym, racjonalizacja gospodarowania energią w Polsce powinna być również celem priorytetowym. Kogeneracja umożliwia bowiem znaczące zwiększenie sprawności wytwarzania i tym samym powoduje oszczędności w zużyciu energii pierwotnej. Instalacje energetyki rozproszonej zmniejszają również konieczność rozbudowy sieci przesyłowej, a także poprzez obecność blisko odbiorcy zmniejszają straty przesyłowe w sieciach i pomagają zapobiegać rozległym awariom systemowym.

W Polsce jest dużo miejskich systemów ciepłowniczych, co pozwala na rozwijanie kogeneracji w dużej skali. Wymaga to tylko atrakcyjnego systemu zachęt dla inwestorów oraz przewidywalnych warunków prawnych. Tych warunków nie spełniał dotychczas istniejący system wsparcia dla kogeneracji, bo bardzo krótki czas jego obowiązywania nie pozwalał na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. A nawet jeśli ktoś podejmował takie ryzyko, instytucje finansowe nie przejawiały chęci rozmowy o ich kredytowaniu, nie wiedząc, jaki będzie mechanizm wsparcia po 2012 roku.

 

Biorąc pod uwagę wymogi unijne oraz świadomość korzyści wynikających z inwestycji w kogenerację,regulator podjął kroki zmierzające do zmodyfikowania i wydlużenia systemów wsparcia oraz intensyfikacji polityki w tym zakresie. W związku ze zamianami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu Warsztaty "Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji”które odbęda się w dniu 29 marca 2012roku w Warszawie.

 

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

–  Zmiany zachodzące na rynku oraz doświadczenia wynikające z dotychczas funkcjonującego systemu wsparcia

–  Skutki proponowanych zmian dla konkretnych typów jednostek kogeneracji

–  Obowiązywanie systemu wsparcia dla kogeneracji – perspektywy wydłużenia systemu

–  Projekt nowej dyrektywy dotyczący CHP z 23.06.11 – kierunki zmian i uzupełnień systemu wsparcia

–  Kogeneracja w projekcie Nowego Prawa Energetycznego

–  Gwarancje pochodzenia, taryfy, obowiązki przyłączenia do sieci

–  Czy planowany system będzie sprzyjał inwestorom?

–  Żółte, czerwone i fioletowe certyfikaty – jaki kolor pozyskiwać?

–  Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane systemami wsparcia dla kogeneracji:

–  Przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii

–  Inwestorów

–  Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych

–  Firmy doradcze i inżynieryjne

–  Firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów

–  Przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne

–  Przedstawicieli kancelarii prawnych

–  Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie

–  Audytów energetycznych

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Zespół Center for Business Education

www.cbepolska.pl

mail: biuro@cbepolska.pl

tel./fax: 22 827 71 23

 

fot.Ł.Misiuna