Strona główna » Posts tagged with » oszczędność

Szkoła przyszłości

Szkoła przyszłości

Zgodnie z Dyrektywą Unijną w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, obowiązek budowy szkół o niemal zerowym zużyciu energii wejdzie w życie w 2019 roku. Tymczasem pasywne budynki jednostek publicznych to prawdziwa rzadkość na polskim rynku. Badania zlecone przez firmę Knauf Insulation mówią, że w Polsce tylko 1/3 szkół korzysta z rozwiązań ekologicznych[1]. To wciąż bardzo mały […]

Warsztaty „Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji” 29 marca 2012, Warszawskie Centrum Szkolenia Gazownictwa

Warsztaty „Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji”  29 marca 2012, Warszawskie Centrum Szkolenia Gazownictwa

Pobudzenie większego rozwoju kogeneracji w państwach członkowskich jest jednym z ważnych celów Unii Europejskiej. Tym samym, racjonalizacja gospodarowania energią w Polsce powinna być również celem priorytetowym. Kogeneracja umożliwia bowiem znaczące zwiększenie sprawności wytwarzania i tym samym powoduje oszczędności w zużyciu energii pierwotnej. Instalacje energetyki rozproszonej zmniejszają również konieczność rozbudowy sieci przesyłowej, a także poprzez obecność […]