UE i inni zanieczyszczający środowisko ignorują działania na rzecz klimatu – promując rozwój rynku węgla podczas COP19

Unia Europejska, podczas rozmów klimatycznych ONZ na COP19 w Polsce, dąży do rozszerzenia rynków emisji węgla, z których mogłyby skorzystać duże koncerny zanieczyszczające środowisko,  sugeruje oświadczenie podpisane przez 135 + grupy, ruchy i sieci z całego świata (scrap-the-euets.makenoise.org). Raport krytykuje dominację COP19 przez przedsiębiorstwa, które mają na celu tylko zysk.

„Komisja Europejska i oszuści węglowi, którzy mają zyski z upadających ETS UE naciskają na użycie ostatniej deski ratunku jaką miało by być łączenie rynków, zapowiedź światowego rynku węgla„, powiedziała Tamra Gilbertson z Watch Carbon Trade.[1]

Partnerem COP19, wyjaśnia oświadczenie, jest m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE, której kopalnia węgla w Bełchatowie była największym trucicielem i największym odbiorcą bezpłatnych uprawnień w roku 2012[2] . „Podczas COP19 zobaczymy najbardziej skrajny przypadek wpływu korporacji jakiej byliśmy świadkami w ciągu całej historii spotkań”, powiedział Belén Balanyá z Corporate Europe Observatory, „Polski rząd przyznał status partnera jedenastu przedsiębiorstwom, wśród nich winowajcom zmian klimatu z przerażającą historią działań takich jak ArcelorMittal, największy beneficjent z EU ETS, oraz producent samochodów: BMW – które od dziesięcioleci blokują próby UE do zmniejszenia emisji z samochodów

Oświadczenie podkreśla powiązania między Polskim Ministerstwem Gospodarki a przemysłem węglowym, który organizuje Międzynarodową Konferencję Klimat i Węgiel równolegle do rozmów klimatycznych. Współpraca między przemysłem węglowym i polskim rządem jest widoczna„, mówi Maxime Combes z Attac Francja„, mają on opracowane komunikaty promujące węgiel jako rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Tymczasem węgiel jest jednym z najbrudniejszych źródeł energii, napędzającym zmiany klimatu.

„Nasze gospodarki zależne od paliw kopalnych wyczerpują ograniczone zasoby Ziemi i przekraczają granice planetarne, nakładając ryzyko na przyrodę i ludzi” dodaje Veronika Kiss, CEEweb dla Różnorodności Biologicznej. Zamiast używania węgla i paliw kopalnych, kraje UE powinny umożliwiać przejście do ery społeczeństwa po-węglowego. To jest czas na odrzucenie ETS i innych prób stworzenia towaru z przyrody, czas na pozostawienie paliw kopalnych i minerałów w ziemi, i czas, aby rozpocząć prawdziwe przejście do sprawiedliwych i opartych na ludziach alternatyw.

 

Po więcej informacji, prosimy o kontakt:

– Tamra Gilbertson, Carbon Trade Watch (Spain 0034 625498083)

– Maxime Combes, Attac France, (France, 0033 624512944)

– Belén Balanyá, Corporate Europe Observatory (Netherlands 0031 633090386)

– Lyda Fernanda Forero, Transnational Institute (Netherlands 0031 685086340)

– Veronika Kiss, CEEweb for Biodiversity (Hungary, 0036 302347132)

fot. sxc.hu

 

 


[1] Dyskusje na temat ram różnych podejść (FVA) byłoby pierwszym krokiem w kierunku umożliwiającym obrót zezwoleń z różnych systemów handlu emisjami (niebezpiecznie w tym zezwoleń utworzone poza UNFCCC), które mają być wykorzystywane do osiągnięcia założonych celów w ramach konwencji. Wielu krajach uprzemysłowionych będzie to możliwość wejścia do światowego rynku węgla.

[2]“EU ETS emissions dropped by 1.4% in 2012”, ENDS Europe, 2 April 2013, http://www.endseurope.com/31222/