Większa europejska Natura 2000

26 listopada Komisja Europejska wydała decycje zatwierdzające 235 nowych
obszarów „siedliskowych” Natura 2000 w Europie. Wśród zatwierdzonych, są
duże obszary morskie – np. Dogger Bank na Morzu Północnym (ponad 12 tys.
km2), 10 szwedzkich,  łotewskich i estońskich nowych obszarów na Bałtyku
oraz rozległe obszary morskie wokół Malty. Dodano także 116 nowych obszarów
w Rumunii, 97 na Słowacji, 3 (ale ważne dla dużych drapieżników) w Bułgarii.

W tym powiększeniu nie ma obszarów polskich – dawniej (2009 r.) zgłoszone
zostały już w komplecie zatwierdzone, a nowe Polska zgłosila dopiero pod
koniec października 2012 r.

Szczegóły: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-889_en.htm

fot.sxc.hu