Przesuwamy granicę rozmieszczenia pachnicy dębowej. Pierwsze stanowiska termofilnego gatunku na polskim biegunie zimna.

Przed kilkoma dniami w wyniku działań prowadzonych w ramach projektu Pracowni ujawniono nowe stanowiska pachnicy w Polsce Północno Wschodniej. Zasiedlone przez pachnicę drzewa zostały znalezione przez Adama Bohdana w Wigierskim Parku Narodowym oraz w Puszczy Augustowskiej. Nowe stanowiska są najdalej wysuniętymi na północ w Województwie Podlaskim i pierwszymi stanowiskami w mezoregionie Pojezierze Litewskie. Stanowiska znajdowały się wewnątrz lasu, co jest kolejnym dowodem na to, że gatunek ma się dobrze bez zalecanych przez leśników zabiegów doświetlających czyli wycinki sąsiadujących drzew. Stwierdzenie powinno poskutkować uzupełnieniem listy gatunków w dokumentacji obszarów Natura 2000: Ostoi Wigierskiej i Ostoi Augustowskiej oraz zapewnieniem dobrego stanu siedliska, czyli odpowiedniego zagęszczenia i utrzymania ciągłości starych drzew liściastych.
Projekt „Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce” korzysta z dofinansowania w kwocie 345 900,00 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w Ramach Funduszy EOG.

Txt i fot. Adam  Bohdan