Pro-przyrodnicze inwestycje i rozwój MSP na obszarach Natura 2000

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym powakacyjnym seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Pro-przyrodnicze inwestycje i rozwój MSP na obszarach Natura 2000", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas seminarium omówione zostaną m.in. możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorstw na obszarach objętych programem Natura 2000 i finansowanie rozwoju pro-przyrodniczej działalności MSP.

 

Seminarium odbędzie się 12 września 2011 r. (poniedziałek) w godz. 11.00–15.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 (skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej), w sali konferencyjnej „Europa” na VI piętrze.
Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

 

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do 7 września br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (22 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń oraz wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie nie więcej niż dwóch osób z jednej firmy. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową.

Kontakt: Sylwia Banaszkiewicz, Departament Promocji Gospodarczej, PARP, tel.: 0-22 432 82 97, e-mail: sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl.