Gaz z łupków w drugim expose premiera

Podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie prezes Rady Ministrów, Donald Tusk zapowiedział przedłożenie przez rząd w najbliższym czasie projektu ustawy ws. gazu z łupków. Według premiera ta ustawa „nie może stać się własnością rządu tego, ani przyszłych, ponieważ ma być zabezpieczeniem energetycznym i finansowym dla wszystkich Polaków.”

Prezes Rady Ministrów wymienił finansowanie poszukiwań gazu z łupków wśród najważniejszych, strategicznych planów rządu. Zgodnie z przedstawionymi założeniami do roku 2016 polskie spółki zainwestują w poszukiwania do 5 mld złotych, a podmioty zagraniczne – 50 mld.

Najważniejsze plany rządu, w tym związane z wydobiciem gazu łupkowego, przedstawia poniższa infografika: