Sejm uchwalił ustawę krajobrazową

Sejm 20 marca uchwalił „ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”. Projekt tej ustawy był inicjatywą prezydencką, ale został istotnie zmieniony w toku prac w komisjach sejmowych. Uchwalona ustawa trafi teraz do Senatu. Za ustawą głosowała generalnie koalicja, a przeciw – opozycja.

Ustawa wprowadza ważne zmiany m. in. do ustawy o ochronie przyrody (zwłaszcza dot. parków krajobrazowych i OChK) i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jakie konkretnie – napiszemy, gdy tylko Sejm opublikuje tekst jednolity aktu, który uchwalił.