Konferencja „Natura 2000 – korzyści i koszty” organizowaną przez Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Towarzystwo na rzecz Ziemi serdecznie zaprasza na konferencję „Natura 2000 – korzyści i koszty”

która odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2015 roku w w ośrodku Kocierz na Przełęczy Kocierskiej

w Beskidzie Małym (http://kocierz.pl)

Celami  konferencji będą:

1. podsumowanie projektu „100 % Natury”, prezentacja i promocja jego wyników, wymiana

doświadczeń i prezentacja możliwych (dalszych) działań związanych z wdrażaniem sieci

Natura 2000 łącznie z potencjalnymi źródłami finansowania

2. wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej

dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów

W konferencji wezmą udział przedstawiciele mediów oraz  gmin biorących  udział w projektach

„100% Natury”  i  „Natura znów się o(d)płaca”  oraz zainteresowane tematyką konferencji osoby.

Konferencja  jest ogólnodostępna – bezpłatne wyżywienie i nocleg. Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o rejestrację zainteresowanych osób poprzez stronę:

http://bit.ly/1Oo6UdF

Kontakt: Ewa Wasztyl   ewawasztyl@gmail.com,  tel. 515 971 534,  Anna Wawręty  adziedzic7@wp.pl  tel. 502 817 440