Nowy format SDF dla obszarów Natura 2000

11 lipca Komisja Europejska wydała decyzję wprowadzającą nowy format Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000, jaki ma być stosowany do przekazywania danych o obszarach. Od września 2012 r. państwa członkowskie UE będą miały za zadanie przetransferować i uzupełnić swoje dane o obszarach Natura 2000 do nowego formatu, a wszelkie nowo zgłaszane obszary i aktualzacje starych powinny być już w nowym formacie.

Nowy format jest dostępny na razie po angielsku. Jesienią 2011 r. planowane jest oficjalne opublikowanie w dzienniku urzędowym UE tłumaczeń na wszystkie języki Unii. Do końca 2011 r. do nowego formatu dostosowana zostanie europejska baza danych o obszarach Natura 2000

Najważniejsze zmiany w formacie SDF to:
– podawanie powierzchni siedlisk w ha, a nie w % obszaru (usuwa dotychczasowe źródło wielu niedokładności!),
– jaskinie liczone w sztukach, nie w ha ani w km,
– dodatkowe pole na podanie jakości wpisanych danych o siedliskach/gatunkach (dobra/średnia/zgrubna/palący brak danych),
– możliwość zastrzeżenia poufności informacji o niektórych gatunkach (gdy jest to potrzebne dla ich ochrony – SDF powinny być w zasadzie publicznie dostępne)
– możliwość zaznaczenia (jako 'Non Presence') faktu wyginięcia wcześniej podawanego gatunku/siedliska (zamiast usuwania!)
– wpisywanie formalnej podstawy wyznaczenia/zatwierdzenia obszaru 
– bardziej precyzyjne dane o formach własności (standaryzacja wymaga wpisania udziału % różnych form własności)
– bardziej szczegółowy opis zagrożeń, presji i działań (nowa lista-słownik, rozszerzenie informacji o zanieczyszczaniach)
– informacja o ew. planie ochrony oraz (faktultatywnie) o podjętych działaniach ochronnych

Poza tym, jest też sporo innych drobniejszych zmian redakcyjnych.

Elementem decycji Komisji jest też zaktualizowana instrukcja wypełniania SDF.
Uwaga! Rozpowszechniana w POlsce instrukcja GDOŚ nie jest w pełni zgodna ani ze starą, ani z nową instrukcją europejską. W szczególności, klasyfikacja gatunku jako "D" powinna dotyczyć tylko sytuacji "species is rarely observed on a site, for example only a vagrant", a klasyfikacja siedliska jako "D" – sytuacji "Where only forms of an Annex I habitat which are of little conservation value are present, for example a very degraded occurrence of a woodland… ". Nie jest prawdą, jak chciałby GDOS, że obecność w obszarze 0,49% lub mniej krajowej populacji gatunku "należy zaokrąglać do 0 i automatycznie przyznawac ocenę D".

Nowe formaty SDF są załączone do niniejszej wiadomości, a także dostępne w serwisie CIRCA, na stronie:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/natura_2000_dataflow/standard_data_form/sdf_2011_new&vm=detailed&sb=Title

Dodatkowo, na portalu referencyjnym:
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
zamieszczone są aktualne listy-słowniki do stosowoania w poszczególnych polach SDF (np. listy gatunków i ich kodów – UWAGA! nowa (2011 r.), hierarchiczna lista-słownik "zagrożeń, presji i działań".

——————————————————————————-

Standardowy Formularz Danych (Standard Data Form, SDF) to jednolity w całej Unii Europejskiej szablon opisu obszaru Natura 2000. Jest zatwierdzany decycją Komisji Europejskiej i obowiązkowy do stosowania we wszystkich państwach członkowskich. De facto formularz stanowi wizualizację bazy danych, w której gromadzone są informacje o obszarach.

 Źródło: Paweł Pawlaczyk, Wiadomości Klubu Przyrodników

Fot. Ł. Misiuna