Rząd zatwierdził nowe obszary Natura 2000

Wczoraj rząd zatwierdził, a dziś GDOŚ zamierza wysłać do Komisji
Europejskiej listę nowych obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz zmian
granic istniejących obszarów. Lista stanowi uzupełnienie sieci wymagane w
wyniku Bałtyckiego Seminarium Biogeograficznego z 2009 r. i Bilateralnego
Seminarium Biogeograficznego z 2010 r.

Nie wiemy jeszcze, co ostatecznie jest na zatwierdzonej liście i czy
wyczerpuje ona wynikajace z Seminariów zobowiązania Polski do uzupełnienia
siedliskowej części sieci Natura 2000.