Propozycje nowych list chronionych roślin i grzybów

Na stronie internetowej
http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/4448/
opubikowano propozycje zmian w listach chronionych roślin i grzybów,
przygotowane na zlecenie GDOŚ przez PTOP „Salamandra”.

12 marca GDOŚ organizuje w swojej siedzibie w Warszawie debatę w tej
sprawie. 13 marca zapowiedziano podobną debatę dotyczącą ochrony gatunkowej
zwierząt, jednak jak dotąd nie ogłoszono projektu zmian dotyczących tej
grupy.

Propozycje zakladają oparcie list gatunków chronionych na dość
jednoznacznych kryteriach (czego efektem są propozycje zmian na listach,
rozległe zwłaszcza w przypadku grzybów i porostów), a także dość szerokie
zróżnicowanie zakazów, jakie obowiązywałyby w stousnku do poszczególnych
gatunków.

fot. Ł. Misiuna