Strona główna » Posts tagged with » konsultacje

Nocna zmiana w Kielcach, czyli jak odstrzelić bobra

Nocna zmiana w Kielcach, czyli jak odstrzelić bobra

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach przyzwyczaił nas do tego, że swoimi decyzjami często szkodzi świętokrzyskiej przyrodzie, sprzyja realizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i całkowicie lekceważy udział społeczeństwa w podejmowanych przez siebie decyzjach. Tym razem sprawa dotyczy kontrowersyjnego pomysłu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącego masowego odstrzału bobrów w całym kraju. 7 października na stronach internetowych […]

Rzecznik Praw Obywatelksich vs Minister Środowiska w/s „praw obywatelskich” przy zatwierdzaniu planu urządzenia lasu, na przykładzie ndl. Białowieża

Rzecznik Praw Obywatelksich vs Minister Środowiska w/s „praw obywatelskich” przy zatwierdzaniu planu urządzenia lasu, na przykładzie ndl. Białowieża

22 września 2016 r. Rzecznik  Praw Obywatelskich, korzystając ze swoich uprawnień, zaskarżył do WSA w Warszawie decyzję Ministra Środowiska aneksująca plan urządzenia lasu dla nadleśncitwa Białowieża (zwiększającą etat pozyskania drewna w związku z gradacją kornika). Nie znamy jeszcze dokładnej treści wystąpienia Rzecznika, ale z kominukatu na stronie RPO wynika, że Rzecznik uznał ochronę środowiska za […]

Bezpłatne Centrum Informacji Natura 2000 w Krakowie

Bezpłatne Centrum Informacji Natura 2000 w Krakowie

Masz pytanie lub wątpliwość i nie wiesz do kogo się zwrócić w sprawach dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000? Zgłoś się do Centrum Informacji Natura 2000 utworzonego w ramach projektu „Misja Natura” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w latach 2012-2017 i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu […]

Konsultacje z mieszkańcami osiedla Na Stoku

Konsultacje z mieszkańcami osiedla Na Stoku

Stowarzyszenie MOST we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Stoku stara się o pozyskanie pieniędzy na odnowę osiedla, która obejmować ma zarówno modernizację i remonty zasobów technicznych, jak również uzupełnienie infrastruktury społecznej, tak by osiedle stało się przyjaznym miejsce zamieszkania związanym integralnie z miastem. Część powyższych celów może być zrealizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w […]

Propozycje nowych list chronionych roślin i grzybów

Propozycje nowych list chronionych roślin i grzybów

Na stronie internetowej http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/4448/ opubikowano propozycje zmian w listach chronionych roślin i grzybów, przygotowane na zlecenie GDOŚ przez PTOP „Salamandra”. 12 marca GDOŚ organizuje w swojej siedzibie w Warszawie debatę w tej sprawie. 13 marca zapowiedziano podobną debatę dotyczącą ochrony gatunkowej zwierząt, jednak jak dotąd nie ogłoszono projektu zmian dotyczących tej grupy. Propozycje zakladają oparcie […]