Konsultacje projektów nowelizacji ochrony gatunkowej

Ministestwo Środowiska konsultuje projekty nowych rozporządzeń o ochronie
gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Projekty znajdują się na:
http://www.mos.gov.pl/kategoria/2227_projekty_rozporzadzen/

Listy gatunków chronionych są istotnie zmienione, zarówno w stousnku do
obecnych, jak i w stousnku do wcześniejszych wersji projektów. Zaznacza się
tendencja do rezygnacji z ochrony wielu gatunków.

Ministerstwo oczekuje na uwagi do projektów do 27 czerwca.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

fot. Ł.Misiuna