Europejska Czerwona Lista chrząszczy saproksylicznych

Opublikowano w internecie oraz drukiem Europejską Czerwoną Listę Chrząszczy Saproksylicznych. Listę (pod red. A. Nieto i K.N.A. Alexandra) opracowała IUCN na zamówienie Komisji Europejskiej – w ramach szerszego programu opracowywania czerwonych list Europy. Oceniono zagrożenie wszystkich gatunków zarówno w skali Europy geograficznej, jak i w Unii Europejskiej.

Jako zagrożone (CR + EN + VU) sklasyfikowano 14% gatunków z tej grupy. Tylko niewielka częśc zagrozonych gatunków podlega europejskim przepisom pomagającym je chronić (Natura 2000 i ochrona gatunkowa).

Wcześniej opracowano już europejskie Czerwone Listy: ssaków, gadów, płazów, motyli, ważek. Wkrótce mają zostac opublikowane listy: ryb słodkowodnych, mięczaków, roślin naczyniowych. Wszystkie opublikowane listy są dostępne do ściągniecia w formacie pdf, na stronach:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm
oraz na: http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe/publicationsa portale te dają także dostęp do bazy bardziej szczegółowych danych (na http://www.iucnredlist.org) o sklasyfikowanych gatunkach.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników