Mokradła Sudd w Afryce ocaleją?

Jak wiadomo z prasy i telewizji, 30 stycznia ogłoszono wyniki referendum w
Sudanie. Przy frekwencji sięgającej w niektórych miejscach do 90%, ponad 99%
głosujących opowiedziało się za niepodległością Sudanu Południowego, tj. za
tym, by wydzielił się on w nowe państwo (i obserwatorzy uważają te wyniki za
uczciwe i prawdziwe). Referendum jest skutkiem długiej, niemal 30-letniej
wojny, toczonej dotąd w Sudanie między Północą (oficjalne władze Sudanu) a
Południem (rebelianci walczący o niepodległość Południa).

To dobra wiadomość dla mokradeł Sudd – jednego z większych obszarów
podmokłych świata. Mokradła Sudd zajmują powierzchnię równą 1/3 terytorium
Polski i stanowią ekosystem zalewowy Nilu (mozaika rozlewisk, rzek, szuwarów
trzcinowych i papirusowych). Stanowią m. in. ważne zimowisko europejskich
bocianów, także i z Polski.

Jednym z powodów wybuchu wojny domowej w Sudanie, która doprowadziła do
obecnego referendum, była decyzja władz Północy o budowie Kanału Jonglei,
który miał zapobiec marnowaniu się wód Nilu bezużytecznie wsiąkających w
mokradła i wyparowujących – przeprowadzając wody Nilu obok Sudd i nie
pozwalając im się rozlewać w okresach deszczowych – tak by więcej wody
dopłynęło do Północnego Sudanu i Egiptu. Budowa kanału, rozpoczęta w 1978 r.
i niemal doprowadzona do końca, została w wyniku wojny zarzucona w latach
80-tych. Jednak Północny Sudan i Egipt jeszcze w 2008 r. deklarowały wolę
dokończenia kanału. W opinii hydroekologów, dokończenie kanału Jonglei
byłaby jednym z najbardziej niszczących przedsięwzięć hydrotechnicznym na
świecie i nieuchronnie spowodowałaby zniszczenie ekosystemu Sudd, co mogłoby
zaburzyć warunki wodne całej północnej Afryki.

Więcej: Impresje z mokradeł Sudd, z cytatami także z polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka z 1932 r.

Mokradła Sudd w bazie obszarów Ramsar: http://www.wetlands.org/reports/index.cfm?siteref=1SD002 (zobacz np. Summary description albo Site Information Sheet) Sudd i Kanał Jonglei w Wikipedii
(angielskiej) i więcej źródeł: http://en.wikipedia.org/wiki/Sudd

Paweł Pawlaczyk, Wiadomości Klubu Przyrodników