Boliwijskie mokradła pod specjalnym nadzorem

W Boliwii powstał największy na świecie wodno-błotny obszar chroniony. Nowy obszar chroniony ma powierzchnię blisko 7 milionów hektarów. To tyle, ile wynosi łączna powierzchnia Belgii i Holandii. Objęte ochroną mokradła są domem dla ponad 130 gatunków ssaków, 560 gatunków ptaków, 625 gatunków ryb i co najmniej 1000 gatunków roślin – informuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF.

 

Llanos de Moxos to niezwykle cenne przyrodniczo mokradła. Są chronione na mocy Konwencji Ramsarskiej, zgodnie z którą mokradła są tym cenniejsze, im więcej gatunków ptaków wodnych je zamieszkuje ­ – mówi Luis Pabón z WWF w Boliwii. – Na Llanos de Moxos żyje aż 560 gatunków ptaków, dlatego ochroną objęto aż 7 milionów hektarów mokradeł.

 

Nowo utworzony obszar chroniony jest domem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem, takich jak wydra olbrzymia i boliwijski delfin rzeczny. Mokradła te pełnią także bardzo ważną funkcję naturalnych terenów zalewowych, magazynują wody powodziowe podczas pory deszczowej, a w porze suchej  zasilają wodą lokalne rzeki.

 

Obszar chroniony utworzony na mokradłach Llanos de Moxos pomoże zachować mozaikę różnych typów krajobrazu w dorzeczu Amazonii – dodaje Pabón. – Wielu ludzi kojarzy Amazonię tylko z tropikalną puszczą, a nie obszarami wodno-błotnymi. Tymczasem mokradła nie tylko wzbogacają lokalny krajobraz, ale mają także duże znaczenie kulturowe.

 

Llanos de Moxos interesują się także antropolodzy. Pierwsi mieszkańcy pojawili się na tych mokradłach już blisko 3000 lat temu. Ich potomkowie żyją tu do dziś i podobnie jak dawniej, utrzymują się z rolnictwa i doceniają naturalne zalewy, które wraz z wodą przynoszą osady użyźniające okoliczne pola. I podobnie jak pierwsi mieszkańcy mokradeł Llanos de Moxos, żyją w harmonii z otaczającą ich przyrodą.

 

 

Więcej informacji:

Paweł Średziński, WWF Polska, psredzinski@wwf.pl, tel. 604 631 633wwf Manuripi National Wildlife Reserve, Pando, Bolivia River, Santa Cruz, Bolivia. Water lilies, San Martin river, Bolivia