European Emission Trading Summit


Zapraszamy do uczestnictwa w „European Emission Trading Summit” – pierwszej w Polsce, międzynarodowej konferencji poświęconej europejskiemu systemowi handlu emisjami, która odbędzie się 22 listopada br. w Warszawie. Organizator wydarzenia – Zespół CBE Polska – zgromadzi przedstawicieli: Komisji Europejskiej, trzech najistotniejszych europejskich giełd CO2 (ICE, EEX i BlueNext), dużych emitujących spółek kapitałowych, weryfikatorów, brokerów, handlowców i innych podmiotów związanych z systemem EU ETS.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Komisja Europejska na rynku CO2: europejska platforma wspólnotowa, przydział uprawnień, obecne i planowane działania
 • Najważniejsze giełdy europejskie – schemat funkcjonowania oraz dostęp do aukcji
 • Rynkowe mechanizmy handlu emisjami
 • Nowe zasady monitorowania, raportowania i weryfikacji w świetle zmian w 2013 roku
 • Zarządzanie portfelem uprawnień w opinii brokera
 • Gospodarka i bilansowanie emisjami w ramach grupy kapitałowej

Do udziału Organizatorzy zapraszają przedstawicieli z sektorów: energetycznego, ciepłowniczego, rafineryjnego, koksowniczego, wapienniczego, cementowego, chemicznego, hutniczego, papierniczego, lotniczego, ceramicznego, lotniczego, cukrowniczego, szklarskiego (funkcjonujące w systemie EU ETS) oraz podmioty związane z handlem emisjami, w tym:

 • traderów, maklerów i brokerów
 • departamenty handlu energią, zarządzania portfelem
 • departamenty ochrony środowiska
 • departamenty prawne i regulacji
 • analityków rynku uprawnień do emisji CO2
 • firmy doradcze i pośredników w obrocie uprawnieniami
 • weryfikatorów emisji CO2
 • przedstawicieli kancelarii prawnych
 • wszystkie osoby zainteresowane kwestią rozliczania emisji

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia (o programie, prelegentach, podmiotach współpracujących i rejestracji) znaleźć można na stronie Organizatora:
http://cbepolska.pl/pl/european-emission-trading-summit.html

Program

08:00 – 09:05 Otwarcie Forum – powitanie uczestników przez organizatorów i Partnerów wydarzenia
BLOK I OBSZAR REGULACYJNY
09:05 – 09:30 Komisja Europejska na rynku uprawnień CO2:

 • schemat działania komisji
 • aktualne i planowane prace nad systemem EU ETS
 • wpływ działań KE na ceny uprawnień do emisji
 • europejska platforma wspólnotowa
 • przydział uprawnień dla instalacji

Prelegent:
Piotr Plizga, Policy Officer, Dyrektoriat Generalny ds. Działań w dziedzinie Klimatu, Komisja Europejska, Belgia

09:30 – 10:00 Polskie i europejskie regulacje rynku uprawnień CO2

 • Dyrektywy wspólnotowe
 • Polskie regulacje:
  • elementy prawa mające zastosowanie w handlu emisjami
  • organy nadzorcze – sprawozdawczość i wypełnianie obowiązków

Prelegent:
Przedstawiciel kancelarii prawnej

BLOK II GIEŁDY EUROPEJSKIE – SCHEMAT FUNKCJONOWANIA ORAZ DOSTĘP DO AUKCJI
10:00 – 10:30 European Energy Exchange AG

Prelegent:
Viviana Ciancibello, Key Account Manager Emissions, European Energy Exchange AG, Wielka Brytania

10:30 – 11:00

ICE Futures Europe

Prelegent:
Sam Johnson-Hill, Manager ds. Rozwoju Rynku, Emissions Markets, ICE Futures Europe, Wielka Brytania

11:00 – 11:30 Przerwa na kawę
BLOK III RYNKOWE MECHANIZMY HANDLU EMISJAMI
11:30 – 12:00

Bluenext

Prelegent:
Boubékeur Ouaglal, Key Account Manager, Bluenext, Francja

12:00 – 12:30 Nowe zasady monitorowania, raportowania i weryfikacji w świetle zmian w 2013 roku

Prelegent:
Reprezentant podmiotu weryfikującego

12:30 – 13:00 Nowe podejście do handlu emisjami w ujęciu praktycznym. Unikanie spekulacji i redukowanie ryzyka. Trzy studia przypadków dotyczących firm przemysłowych i energetycznych borykających się z wyzwaniami w Fazie III.

Prelegent:
James Atkins, Przes, Vertis Environmental Finance

13:10 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:30 Analiza europejskiego rynku:

 • stan obecny i funkcjonowanie
 • zmiany i prognozy

Prelegent:
Marcus Ferdinand, Senior Analyst, Thomson Reuters Point Carbon

14:30 – 15:00 Wystąpienie Partnera Forum

BLOK IV GOSPODARKA I BILANSOWANIE EMISJAMI W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ – CASE STUDY
15:00- 15:30 STATKRAFT Markets GmbH

Prelegent:
Jo Deketelaere, Carbon Originator, Global Carbon, Statkraft, Norwegia

15:30 – 16:00 EDF Trading Markets Limited

Prelegent:
Herve Gueguen, Head of EDFT Carbon Operation, EDF Trading Markets Limited, Francja