Zapraszamy na „nowe” strony Konwencji i Porozumień

Rozbudowano serwis informacyjny dla Konwencji Krajobrazowej, Berneńskiej, Ramsarskiej oraz Porozumienia o ochronie wodniczki.

W menu głównym w części ochrona przyrody w podmenu konwencje i porozumienia,  umieszczono obszerne informacje w zakresie zadań realizownaych w tym zakresie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Konwencje i porozumienia są umowami wielostronnymi i jako takie stanowią ważny instrument regulujący stosunki międzynarodowe w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodności biologicznej. Na podstronach znalazły się teksty konwencji i porozumienia, materiały edukacyjne, promocyjne, linki do powiązanych tematycznie stron, a także kontakty do sekretariatów poszczególnych konwencji i porozumienia.

Zapraszamy do korzystania z ww.

Żródło: http://www.gdos.gov.pl/News/view/2478/Zapraszamy_na_nowe_strony_Konwencji_i_Porozumien