Strona główna » Posts tagged with » EUROBATS

Rezolucja 6.6 porozumienia EUROBATS

Rezolucja 6.6 porozumienia EUROBATS

W związku ze stwierdzeniem w bieżącym roku w Polsce syndromu białego nosa u nietoperzy podajemy do wiadomości postanowienia Rezolucji 6.6 z 6 sesji spotkania stron porozumienia EUROBATS w sprawie zasad postępowania dla wszystkich, którzy mają lub mogą mieć kontakt z nietoperzami (chiropterolodzy, speleolodzy i inni).