3 Pakiet Klimatyczny wszedł w życie

W życie wchodzi trzecia część Pakietu Klimatycznego nazywana 3 Pakietem Klimatycznym.

Projekt opracowany przez 27 państ członkowskich Wspólnoty Europejskiej w założeniu ma zapobiegać i usuwać negatywne skutki spowodowane rosnącym zużyciem paliw. Według części naukowców i polityków globalne zmiany klimatu i tzw. "efekt cieplarniany" oraz zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza spowodowane są coraz wiekszym udziałem CO2 oraz szkodliwych dla życia pierwiastków i substancji powstających na skutek używania paliw kopalnych.

17 grudnia 2008 roku decyzją Parlamentu Europejskiego wszedł w życie program przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym. Program potocznie nazywa się "3×20" co oznacza:

  1. ograniczenie o 20% emisji CO2 do 2020 roku w stosunku do emisji z 1990 roku;
  2. poprawę efektywności  wytwarzania energii elektrycznej w tym samym okresie o 20%;
  3. zwiększenie o 20% produkcji energii elektrycznej pochodzącej z tzw. "czystych źródeł energii" (w przypadku Polski o 15%).

Działania te mają za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W Polsce wejście w życie Pakietu budzi wielkie emocje i przede wszystkim obawy o wysoki koszt procesu. Ma on kosztować nasz kraj zmniejszenie PKB o 1% rocznie oraz wzrost bezrobocia. Bank Światowy przewiduje, że do 2020 roku cena energii w Polsce wzrośnie o 20% (wg. polskich ekspertów nawet o 50%) a zmniejszenie PKB o 2% rocznie nastąpi w tym samym roku.

W Polsce energia jest produkowana w 90% z węgla.Jednocześnie prognozuje się, że do 2020 roku Polska będzie 5 eropejskim producentem energii ze źródeł solarnych.

Do tej pory Rząd Polski nie przedstawił Parlamentowi Europejskiemu planu realizacji 3 Pakietu Klimatycznego.