BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

konferencja

Progress Group zaprasza do udziału w VIII edycji Konferencj

BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

27 marca 2014 r.

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, WARSZAWA

Co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody?
Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas VIII edycji Konferencji
„BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która od lat jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy skupiającą cały sektor biogazowy.

Wykładowcy – praktycy przybliżą zainteresowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

27 marca 2014 r. odbędzie się ósma już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z autorytetami oraz z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie.

PROGRAM KONFERENCJI

  1. Wpływ obecnej sytuacji na rynku OZE na rozwój biogazowni w Polsce. Jakiego wsparcia dla biogazu należy oczekiwać w nowej ustawie o OZE?
  2. Biogazownie w kontekście aukcji w nowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii
  3. Klaster Wielkopolski Biogaz – obecne działania klastra a sytuacja branży w kraju
  4. Biogazownie rolnicze – od planów do realizacji
  5. Podłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej
  6. Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych
  7. Mikrobiogazownie rolnicze
  8. Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych
  9. Optymalizacja kosztowa projektów biogazowych
  10. Masa pofermentacyjna – technologie przetwarzania. Masa pofermentacyjna – odpad czy nawóz?

Szczegółowe informacje: http://www.progressgroup.pl/83-konferencje/292-8-edycja-biogaz.html

cena:
100 zł + VAT przy zgłoszeniu do 13 marca 2014 r.
150 zł + VAT przy zgłoszeniu po 13 marca 2014 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konferencji, prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93
biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl