Blisko 200 dropi 200 km od granicy Polski!

Podczas gdy pasjonaci birdwatchingu w Polsce nie ochłonęli jeszcze po drugiej tegorocznej obserwacji dropia Otis tarda na terenie naszego kraju, słowacki serwis Birding.sk donosi o sensacyjnych obserwacjach tego gatunku w okolicy Bratysławy. 12 lutego (2011) zaobserwowano na polach w okolicy miejscowości Rusovce, na południe od stolicy kraju, 140 ptaków. Dzień później, 13 lutego, obserwatorzy donoszą o 191 ptakach!

Obok podobnych rozmiarów dropia olbrzymiego Ardeotis kori, samce dropia Otis tarda są uznawane za najcięższe stworzenia na ziemi zdolne do lotu. Istnieją doniesienia o samcach przekraczających wagę 20 kg. Potężny, o masywnej budowie ciała ptak jest też niekwestionowanym liderem w kategorii największych różnic wagowych dymorfizmu płciowego. Samica dropia może być nawet o 50% mniejsza od samca, co jest rekordem wśród ptaków, a nawet pośród większości kręgowców! Stojący samiec może osiągać wysokość ponad jednego metra!

Porównanie wielkości dropia i człowieka

Rys. Porównanie wielkości dropia Otis tarda do człowieka (źródło: www.greatbustard.org) 

W Polsce drop wyginął w połowie lat 80-tych. Szczątkowe stanowiska w środkowej Europie występują jeszcze na terenie Niemiec – około 100 dorosłych osobników (trzy regiony 60 km na zachód od Berlina – Havellandisches Luch, Belziger Landschaftwiesen i Fiener Bruch – dane z 2006 roku). Na Węgrzech populacja jest szacowana na około 1300 osobników (dane z 2005 roku) i gromadzi się na terenie parków narodowych Koros-Maros, Kis-Kunsag i Hortobagy. W Austrii aktualna liczebność dropia to około 170 osobników.

Dropie są ptakami stadnymi. Samce i samice żyją w osobnych zgrupowaniach gromadzących zazwyczaj osobniki w podobnym wieku. W okresie zimowym dropie w poszukiwaniu pożywienia mogą przemieszczać się w większych grupach. Badania niemieckich ornitologów wykazały, że największym problemem dla ptaków nie jest wtedy niska temperatura, lecz pokrywa śnieżna, która uniemożliwia im żerowanie.

Przymusowa zimowa migracja niesie ze sobą wiele zagrożeń. Populacja może na skutek przemieszczeń znaleźć się na terenach o niekorzystnych warunkach dla ich bytowania. Część ptaków może podczas wędrówki odłączyć się od stada lub umrzeć na skutek dużych strat energii albo kolizji z liniami wysokiego napięcia. Drop jest gatunkiem o bardzo niskiej tolerancji na zakłócenia ze strony człowieka. Odnosi się to zarówno do okresu toków, wysiadywania jaj i odchowywania młodych, jak i również okresu zimowych migracji, kiedy utrata energii ptaka na skutek niepokojenia może okazać się krytyczna w skutkach.

Drop na stepach Hortobagy (fot. Mateusz Piesiak)

Fot. Drop na stepach Hortobagy (fot. Mateusz Piesiak/ galeria birdwatching.pl)

W ramach programu EU Life+ zostają pozyskiwane nowe obszary rolnicze, gdzie tworzone są zagrody i uprawy sprzyjające rozwojowi dropia. Populacja węgierska odniosła znaczne straty na skutek migracji zimowej ptaków na obszary Włoch i Albanii. Aktualnie na skutek zasiewu dużych obszarów rzepakiem stanowiącym bazę pokarmową dla ptaków zimą, udało się zminimalizować straty podczas okresu zimowego. Na terenie Wielkiej Brytanii dokonuje się natomiast reintrodukcji gatunku z osobników pochodzących z populacji Rosyjskiej, która jest uważana za stabilną i odnotowuje aktualnie niewielki wzrost. W Polsce na razie pozostaje nam przyglądać się poczynaniom innych państw, gdzie działania ochronne i reintrodukcja przynosi wymierne efekty.

 

Stan liczebności

Liczba osobników

Austria
175
Bułgaria
0
Chiny (NW Xinjiang)

2,000 – 3,000

Czechy
1 – 6
Niemcy
110
Węgry
1,353
Iran
89 – 161
Kazachstan
0 – 50
Mołdawia
0
Mongolia (NE Chiny i SE Rosja)

1,500 – 1,700

Maroko
91 – 108
Portugalia
1,399
Rumunia
0 – 4
Rosja (obszar europejski)

8,000 – 11,000

Serbia i Czarnogóra
35 – 40
Ukraina
500 – 850
Słowacja
8 – 16
Hiszpania

27,500 – 30,000

Turcja

764 – 1,250

Tab. Aktualny stan liczebności dropia Otis tarda na świecie wg greatbustard.org
 
Źródła:
  • www.birding.sk
  • www.greatbustard.org
  • www.dropy.sk
  • www.grosstrappe.at
  • "What triggers facultative winter migration of Great Bustard Otis tarda in Central Europe?" Wolf Jürgen Streich, Heinz Litzbarski, Bernd Ludwig and Stefan Ludwig, European Journal of Wildlife Research, Volume 52, Number 1, 48-53, DOI: 10.1007/s10344-005-0007-1

Tekst: Tomasz Tańczuk
Zdjęcie: Mateusz Piesiak

Źródło: http://www.birdwatching.pl/wiadomosci/18/art/907