Czy elektrownia jądrowa może być bezpieczna?

Bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni jądrowych oraz systemy ich kontroli były głównym tematem francusko-polskiego seminarium pn. „Doświadczenia francuskie w dziedzinie inspekcji bezpieczeństwa jądrowego”. Spotkanie zostało zorganizowane 17 marca 2011 r. przez Ambasadę Francji i Ministerstwo Gospodarki.

Podczas seminarium eksperci francuskich organów administracji i firm energetycznych omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące inspekcji bezpieczeństwa jądrowego. Aurelie Wawresky z Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) omówiła uprawnienia urzędu i zasady jego współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli. Przedstawiła także obowiązujące we Francji zasady rekrutowania i szkolenia inspektorów bezpieczeństwa jądrowego.

Michel Debes reprezentujący Electricite de France przedstawił system kontroli bezpieczeństwa z punktu widzenia operatora obiektów jądrowych. Omówił wewnętrzne procedury EDF oraz funkcjonowanie wydziałów bezpieczeństwa i jakości we francuskich elektrowniach. Z kolei Francis Muguet z firmy Areva przedstawił system nadzoru nad jakością w łańcuchu dostawców obiektów jądrowych.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele: ASN – Autorite de Surete Nucleaire, IRSN – Institute de Radioprotection et de Surete Nucleaire, APAVE – Association des proprietaires d'appareils a vapeur et electriques, AFNI – Agence France Nucléaire International oraz Ministerstwa Gospodarki.

Źródło: EkoNews