Dni Wierzby Głowiastej

Fundacja Ja Wisła wraz z Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „Bocian” zaprasza na coroczną akcję ogławiania wierzb na Mazowszu pt ?”Dni wierzby głowiastej?”.

W najbliższą sobotę, 5 marca, ogławianie odbędzie się we wsi Glinki.
Spotkanie w Porcie przy Herbatniku o godzinie 10.
Ogławianie odbędzie się w malowniczym starorzeczu Wisły zwanym Zielowino. Przy ognisku można będzie dowiedzieć się co nieco o jego historii. Prawdopodobnie już w XI wieku istniała tu wieś Żelawino, będąca w XV wieku rodową siedzibą starosty czerskiego Dziersława.

 

Rafał Łapiński

Koordynator

tel.:605 143 904

rafal.lapinski@jawisla.pl