Fragmenty klifów pod ochroną – nowe rezerwaty przyrody w Zachodniopomorskiem

17 stycznia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał dwa nowe rezerwaty przyrody: Klif w Dziwnówku i Klif w Łukęcinie. Rezerwaty obejmują odcinki klifu nadmorskiego o długości kilkuset metrów każdy. Mimo niewielkiej powierzchni (odpowiednio 4,17 ha i 1,19 ha), są ważnym elementem krajowego systemu ochrony przyrody, bo są to pierwsze w Zachodniopomorskiem rezerwaty ekosystemów brzegu morskiego. Cztery inne, ale bardzo krótkie, odcinki klifów w tym województwie są także chronione jako stanowiska dokumentacyjne, utworzone w 2010 r. uchwałą gminy Rewal.

 

Zarządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 24 stycznia i wejdą w życie po 14 dniach.

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact/2017/414/

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact/2017/415/

 

Wliczając dwa nowe, w województwie Zachodniopomorskiem jest obecnie około 120 rezerwatów przyrody. To województwo na tle Polski wyróżnia fakt, że od 2004 r. do dziś nieprzerwanie co roku powstawało w nim od 1 do 8 nowych rezerwatów.