Grupa Badania Bociana Białego

W mijający weekend została powołana  nieformalnie działająca Grupa Badania Bociana Białego. Zjazd założycielski miał miejsce w Instytucie Zoologii UP w Poznaniu 27-28 stycznia 2012. Obecnych było ok. 30 "bocianiarzy".


Grupa jest otwarta na przyjęcie kolejnych miłośników i badaczy bociana białego Ciconia ciconia. Niebawem zostanie uruchomiona strona www Grupy.
Sekretarzem GBBB został Marcin Tobółka z UP w Poznaniu. Osoby zainteresowane współpraca proszone są o kontakt z Sekretarzem.

Grupa nie posiada jeszcze logo, ale jeśli ktoś chciałby zaproponować projekt, prosimy o nadesłanie go na adres ecopress.pl. Wszystkie projekty zostaną przekazane Sekretarzowi.

Informacja: Adam Olszewski