Kiedy wpis do KRD można uznać za bezpodstawny?

Dłużnikiem jest każdy, kto nie płaci w terminie swoich zobowiązań. Dzięki Krajowemu Rejestrowi Długów dłużnicy przestają być anonimowi, przez co tracą swoją wiarygodność. Najbardziej dotkliwe jest to dla przedsiebiorców, którym miejsce na liście KRD utrudnia dalsze kontakty handlowe. KRD jest legalną, stale aktualizowaną bazą informacji o dłużnikach, która działa w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Czuwa nad nią Ministerstwo Gospodarki oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kiedy wpis do KRD można uznać za bezpodstawny? Wtedy, gdy do bazy trafia osoba, która dłużnikiem nie jest lub nie spełnia pewnych określonych warunków. Jakich?

Za co można trafić na listę Krajowego Rejestru Długów?

Przede wszystkim taka sytuacja może zaistnieć, kiedy dłużnik-przedsiębiorca jest zadłużony na minimum 500 złotych, a dłużnik-konsument na kwotę 200 złotych, a sama zaległość nie jest regulowana od 60 dni. Przed dokonaniem wpisu do KRD należy wezwać dłużnika do zapłaty zobowiązania. Takie wezwanie powinno posiadać informację o zamiarze dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Długów. Po wysłaniu wezwania, trzeba zgodnie z prawem, odczekać 30 dni. Dostarczenie wezwania nie musi być skuteczne, by było uznane w świetle obowiązujących przepisów. Po spełnieniu tych wszystkich warunków, można wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. W innym przypadku można zostać oskarżonym o bezpodstawny wpis do KRD.

Ważne! Obowiązkowa stała aktualizacja danych o dłużniku

Jeśli przedsiębiorca nie chce zostać oskarżony o bezpodstawny wpis do KRD, powinien pamiętać także, że to na nim spoczywa obowiązek aktualizowania informacji o dłużniku. Informacje takie należy udzielić KRD w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Aktualizacja danych o sytuacji dłużnika następuje wtedy, gdy dłużnik częściowo lub całkowicie spłaci swoje zobowiązania, jego dług przestanie istnieć lub okaże się pomyłką, albo zostanie przeniesiony na inną osobę. Ważną informacją dla KRD jest również odzyskanie przez dłużnika utraconego dokumentu np. potwierdzającego spłatę zadłużenia w terminie lub spornej faktury czy rachunku.

Jeśli te wszystkie warunki nie zostaną spełnione, a przedsiębiorca mimo to umieści dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy wynika również z ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z dnia 25.03.2003r.).